Esteu aquí

Béns patrimonialsPatrimoni inmobiliari Patrimoni mobiliari
Tipus Municipi Titularitat % Valor Cadastral i/o Escripturat Títol adquisició i any Càrregues/gràvaments vinculats Vehicle, marca i model Any adquisició Dipòsits i anàlegs Prèstecs i altres
Pis El Prat de Llobregat 50 79.402,98€ / 276.465,57€ Compra 2019 Hipoteca 351.000€ Comptes i valors bancaris: 24.554€ Préstecs: 32.000€
Assegurances i plans: 950,02€