Esteu aquí

Béns patrimonials

Jordi

Ibern i

ERC


Regidor


Patrimoni inmobiliari Patrimoni mobiliari
Tipus Municipi Titularitat % Valor Cadastral i/o Escripturat Títol adquisició i any Càrregues/gràvaments vinculats Vehicle, marca i model Any adquisició Dipòsits i anàlegs Prèstecs i altres
Pis El Prat de Llobregat 50 75.733,54€ Compra 2000 Hipoteca 108.182,18€ Hyundai I30CW 2013 Comptes i valors bancaris: 2.348,77€
Terreny El Prat de Llobregat 100 29.380,69€ / 55.000.00€ Herència 2016 Assegurances i plans: COBERTURA HIPOTECA