Esteu aquí

Béns patrimonials

Gabriel

Soriano Porcella

PSC-CP


Regidor de Salut Pública i Consum


Patrimoni inmobiliari Patrimoni mobiliari
Tipus Municipi Titularitat % Valor Cadastral i/o Escripturat Títol adquisició i any Càrregues/gràvaments vinculats Vehicle, marca i model Any adquisició Dipòsits i anàlegs Prèstecs i altres
YAMAHA ESPECIAL 250 CC 2013 Assegurances i plans: 30.647,88€