Esteu aquí

Béns patrimonialsPatrimoni inmobiliari Patrimoni mobiliari
Tipus Municipi Titularitat % Valor Cadastral i/o Escripturat Títol adquisició i any Càrregues/gràvaments vinculats Vehicle, marca i model Any adquisició Dipòsits i anàlegs Prèstecs i altres
Casa El Prat de Llobregat 100 235.183,06€ Compra 2002 Hipoteca: 227.698,18€ Comptes i valors bancaris: 25.000€ Renda per lloguer habitatge: 700€ mensuals
Pis El Prat de Llobregat 50 30.694€ Compra 2017 Hipoteca: 91.420€ Assegurances i plans: 228.613,63€