Esteu aquí

Béns patrimonialsPatrimoni inmobiliari Patrimoni mobiliari
Tipus Municipi Titularitat % Valor Cadastral i/o Escripturat Títol adquisició i any Càrregues/gràvaments vinculats Vehicle, marca i model Any adquisició Dipòsits i anàlegs Prèstecs i altres
Pis El Prat de Llobregat 50 95.259,98€ Compra 1992 Hipoteca: 30.493,00€ Comptes i valors bancaris: 5.750€
Assegurances i plans: 24.226,64€