Esteu aquí

Béns patrimonials

Débora

García Barrios

PSC-CP


Tinenta d'alcade. Regidora d’Esports i Joventut


Patrimoni inmobiliari Patrimoni mobiliari
Tipus Municipi Titularitat % Valor Cadastral i/o Escripturat Títol adquisició i any Càrregues/gràvaments vinculats Vehicle, marca i model Any adquisició Dipòsits i anàlegs Prèstecs i altres
Pis El Prat de Llobregat 50 220.530€ Compra 2019 Hipoteca: 78.829,62€ Comptes i valors bancaris: 50.351,21€ Prèstec: 5.629,27€
Assegurances i plans vinculats a hipoteca: 83.000€