Esteu aquí

Béns patrimonials

Débora

García Barrios

PSC-CP


Regidora d’Esports i Joventut


Patrimoni inmobiliari Patrimoni mobiliari
Tipus Municipi Titularitat % Valor Cadastral i/o Escripturat Títol adquisició i any Càrregues/gràvaments vinculats Vehicle, marca i model Any adquisició Dipòsits i anàlegs Prèstecs i altres
Pis El Prat de Llobregat 50 220.530€ Compra 2019 Hipoteca: 86.000€ Comptes i valors bancaris: 27.584,76€
Assegurances i plans: 88.500€