Esteu aquí

Béns patrimonials

Carmelo

Declara Merino

El Prat en Comú Podem


Regidor d’Acció Social


Patrimoni inmobiliari Patrimoni mobiliari
Tipus Municipi Titularitat % Valor Cadastral i/o Escripturat Títol adquisició i any Càrregues/gràvaments vinculats Vehicle, marca i model Any adquisició Dipòsits i anàlegs Prèstecs i altres
Pis El Prat de Llobregat 50 29.235,25€ / 43.374€ Compra 1997 Dacia Duster 2012 Comptes i valors bancaris: 195€ Prèstec: 1.000€