Esteu aquí

Béns patrimonials

Antonio

Miguel Ruiz

Ciutadans El Prat


Regidor


Patrimoni inmobiliari Patrimoni mobiliari
Tipus Municipi Titularitat % Valor Cadastral i/o Escripturat Títol adquisició i any Càrregues/gràvaments vinculats Vehicle, marca i model Any adquisició Dipòsits i anàlegs Prèstecs i altres
Pis El Prat de Llobregat 50 65.222,03€ Compra 1999 Prèstec hipotecari: 71.035,30€ Citroen C3 2008 Comptes i valors bancaris: 2.925,45€
Pati El Prat de Llobregat 50 751,66€ Compra 1999 Assegurances i plans: COBERTURA 50% HIPOTECA (36.000€)
Pis El Prat de Llobregat 16,66 35.582,75€ Herència 1997
Local com. El Prat de Llobregat 16,66 16.067,76€ Herència 1997
Casa Esparragosa de Lares 50 58.582,75€ Compra 2019