Esteu aquí

Béns patrimonials

Antonio

García Martínez

El Prat en Comú


Regidor


Patrimoni inmobiliari Patrimoni mobiliari
Tipus Municipi Titularitat % Valor Cadastral i/o Escripturat Títol adquisició i any Càrregues/gràvaments vinculats Vehicle, marca i model Any adquisició Dipòsits i anàlegs Prèstecs i altres
Pis i 2 pàrquings El Prat de Llobregat 50 137.099,71€ Compra 2007 Hipoteca: 113.829,60€ Citroen Picasso 2015 Comptes i valors bancaris: 117.768,11€
Casa Cunit 50 91.672€ Compra 1999 Hipoteca: 2.192,28€ Participacions:270€
Assegurança vida: 110.000€