Esteu aquí

Béns patrimonials

Anna

Martín Cuello

El Prat en Comú Podem


Tinenta d’alcalde de l’Àrea d’Educació, Cultura i Comunitat


Patrimoni inmobiliari Patrimoni mobiliari
Tipus Municipi Titularitat % Valor Cadastral i/o Escripturat Títol adquisició i any Càrregues/gràvaments vinculats Vehicle, marca i model Any adquisició Dipòsits i anàlegs Prèstecs i altres
El Prat de Llobregat 50 130.000€ Hipoteca 63.000€ Comptes i valors bancaris: 39.397,32€
Assegurança:122,20€