Esteu aquí

Béns patrimonials

Anna

Martín Cuello

El Prat en Comú


7a Tinenta d'alcalde de l'Àrea d'Acció Social i Comunitària.


Patrimoni inmobiliari Patrimoni mobiliari
Tipus Municipi Titularitat % Valor Cadastral i/o Escripturat Títol adquisició i any Càrregues/gràvaments vinculats Vehicle, marca i model Any adquisició Dipòsits i anàlegs Prèstecs i altres
Comptes i valors bancaris: 43.000€