Esteu aquí

Béns patrimonials

Alejandro

Herrera Muñoz

PSC-CP


Regidor


Patrimoni inmobiliari Patrimoni mobiliari
Tipus Municipi Titularitat % Valor Cadastral i/o Escripturat Títol adquisició i any Càrregues/gràvaments vinculats Vehicle, marca i model Any adquisició Dipòsits i anàlegs Prèstecs i altres
Pis El Prat de Llobregat 50 42.000€ Compra 1991 Hipoteca: 70.000€ Comptes i valors bancaris: 50.000€
Casa Almoharín, Caceres 50 86.626,41€ Compra 2008 Assegurances i plans: 6.000€