Esteu aquí

Currículum

DATA I LLOC DE NAIXEMENT:

30 setembre 1961 , El Prat de Llobregat

FORMACIó ACADèMICA

Llicenciatura en Filologia Catalana, per la Universitat de Barcelona, any 1986.
Postgrau Experta en l’ús de les TIC a la docència, per la UOC, any 2010.
Especialització en Avaluació en línia: eines i estratègies, per la UOC, 2013.
Certificat d’especialització en Planificació Estratègica, Lean Management i Innovació en Processos, per la UOC, 2019

EXPERIèNCIA PROFESSIONAL

Treballadora a l’empresa familiar Hostal Cal Siles. Des de 1986 professora dels cursos de català per a adults del CNL El Prat de Llobregat. Professora col·laboradora de la UOC, 2010-2018. Actualment, directora del CNL El Prat de Llobregat, del Consorci per a la Normalització Lingüística

ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL MUNICIPI

Regidora de Joventut de l’Ajuntament del Prat (PSUC) legislatura 1983-1987, vinculada als moviments juvenils (taula de joves i Consell de la Joventut). Actualment militant d’ICV El Prat i vinculada als moviments feministes locals. Membre del Consell de les Dones. Membre de l’associació feminista Lletra Violeta i de @lesviudes08820

CàRRECS INSTITUCIONALS

Regidora de l’Ajuntament del Prat de Llobregat