Esteu aquí

Currículum

Lluis Mijoler

Lluís Mijoler Martínez

Alcalde president

DATA I LLOC DE NAIXEMENT:

14 desembre 1969 , El Prat de Llobregat

FORMACIó ACADèMICA

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona
Màster en Dret i Pràctica Jurídica per la Universitat de Barcelona

EXPERIèNCIA PROFESSIONAL

Del 1997 al 2018, advocat en exercici (per compte propi al Prat de Llobregat des del 2010) i adscrit al Torn d’Ofici (Civil, Família i Assistència a les dones víctimes de violència masclista). Del 2010 al 2016, titular de la delegació d’assegurances Mapfre al Prat de Llobregat. Al 2006, nomenat jutge substitut a la província de Barcelona. Del 1997 al 2010, advocat a Bufete Pintó Sala de Barcelona (soci de 2001 a 2010). Del 1992 al 1998, administratiu i comercial a Banc de Sabadell, SA al Baix Llobregat. Del 1988 al 1992, laborant i administratiu a Construlab, SA al Prat de Llobregat.

ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL MUNICIPI

Exmembre de les juntes directives del Club Prat Triatló 1994 i del Club Natació Prat.

CàRRECS INSTITUCIONALS

Alcalde del Prat de Llobregat

Vicepresident i membre del govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i membre de:

Consorci de l’Habitatge

Assemblea Urbana de Catalunya

Vicepresident de la Federació de Municipis de Catalunya i membre del consell executiu d'aquesta entitat municipalista

President de la Comissió de Progrès i Desenvolupament de l’FMC

Vicepresident de la Comissió de Bon Govern de l’FMC

Representant de l’FMC a:

Comissió de Govern Local de Catalunya

Comissió de Cooperació Local de Catalunya

Comissió de Coordinació amb Ens Locals

Consell de Cooperació al Desenvolupament

Consell Català de Cogestió Marítima

Vicepresident del Consell de Governs Locals de Catalunya

Membre del Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias - FEMP

Vocal de la Comisión de Función Pública y Recursos Humanos de la Federación Española de Municipios y Provincias - FEMP

Membre de la Comissió Executiva del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

Membre del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona

Vicepresident del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya

Membre de la Comissió de Seguiment Ambiental Obres Pla Barcelona – CSAAB

Membre del Comitè de Coordinació Aeroportuària de Catalunya - CCACAT

 

Tinent d’alcalde. Regidor d’Economia, Bon Govern, Transparència, Promoció de la Ciutat i Participació (2015-2019)

Delegat del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona al Prat de Llobregat (2015-2018)