Esteu aquí

Currículum

Juan Pedro Pérez Castro

1er Tinent d'alcalde de l'Àrea d'Alcaldia, Innovació, Agenda 2030 i Next Generation

DATA I LLOC DE NAIXEMENT:

8 agost 1978 , Cadis

FORMACIó ACADèMICA

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració Universitat Pompeu Fabra

EXPERIèNCIA PROFESSIONAL

De 1996 a 2003, en diverses empreses de neteja a l'Aeroport del Prat
L'any 2003, al Gabinet de l'Alcaldia a l'Ajuntament de Barcelona

ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL MUNICIPI

Soci del Club Bàsquet Prat, de l’Associació Esportiva Prat i de l’Agrupació Ciclista Prat.

CàRRECS INSTITUCIONALS

1er Tinent d'alcalde de l'Àrea d'Alcaldia, Innovació, Agenda 2030 i Next Generation

Tinent d'alcalde de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge (2019 - 2021)
Portaveu del Grup Municipal Socialista
Vicepresident d'Aigües del Prat
Membre de la Junta Rectora del Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (CONGIAC)
Membre del Consorci Urbanístic per al desenvolupament del sector de l’Eixample Nord
Membre del Consell Nacional del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
Conseller del Consell Comarcal del Baix Llobregat
Membre de la Junta Directiva de la Red de Ciudades por la Bicicleta.