Esteu aquí

Currículum

DATA I LLOC DE NAIXEMENT:

16 gener 1978 , Barcelona

FORMACIó ACADèMICA

Diplomat en Relacions Laborals UB

Llicenciat en Ciències del Treball UOC

Tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals en les especialitats de Seguretat, Higiene i Ergonomia i Psicosociologia IDFO

EXPERIèNCIA PROFESSIONAL

Treballa a la SEAT des de l’any 1998

Anteriorment ho havia fet en una empresa de catering de l’Aeroport del Prat (1996-1998)

ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL MUNICIPI

Durant la primera meitat dels anys 90 va participar molt activament en el món associatiu juvenil i en la comunitat educativa de l’Institut Baldiri Guilera. Va ser soci actiu de l’Associació Juvenil Prat-Informació/Ràdio Jove i membre de la Junta Directiva de l’Associació d’Estudiants del Prat, i la va representar al Consell Escolar Municipal i al Consell Escolar Territorial del Baix Llobregat-Anoia. Més darrerament ha col·laborat en la creació i legalització de la Plataforma en Defensa de la Salut i la Sanitat Pública del Prat com a membre fundador de la seva Coordinadora en representació de l’Agrupació local del PSC.

CàRRECS INSTITUCIONALS

Regidor del Grup Municipal Socialista