Esteu aquí

Currículum

Débora García Barrios

Débora García Barrios

Tinenta d'alcade. Regidora d’Esports i Joventut

DATA I LLOC DE NAIXEMENT:

5 maig 1988 , Barcelona

FORMACIó ACADèMICA

Postgrau en Comunicació i Lideratge Polític per la Universitat Autònoma de Barcelona (2017)
Curs Salud Local organizat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat en el marc de l'Estratègia de Promoció de la Salut i la Prevenció en el Sistema Nacional de Salut (50 h, 2017)
Grau en Educació Social per la Universitat de Barcelona (2014)
CFGS Tècnic Integració Social, IES Can Vilumara a l'Hospitalet de Llobregat (2010)

EXPERIèNCIA PROFESSIONAL

Educadora social a l'Associació SAÓ-Prat (gener - juny 2015)
Educadora social a la Fundació IDeA, Centre d'Acollida CODA 2, l'Hospitalet de Llobregat (agost 2014 - febrer 2015)
Monitora d'aventura a Rosa dels Vents (estius 2012, 2013 i 2014)
Integradora social i educadora social a la Fundació IDeA, Centre d'Acollida CODA 2 (maig 2010 - febrer 2012)

En pràctiques:
Educadora social a l'Oficina Jove d’Emancipació de l’Hospitalet de Llobregat (setembre 2013 - gener 2014)
Educadora social al CRAE Petit Príncep de Santa Coloma de Gramenet (octubre 2012 - maig 2013)
Integradora social a la Fundació IDeA, Centre d’Acollida CODA 2 de l’Hospitalet de Llobregat (setembre 2009 - març 2010)

ORGANITZACIONS:
Observatori de l'Estudiant de la Universitat de Barcelona. Membre del Grup de
Treball Educació i Pobresa (juny 2014-actualitat)
Representant dels estudiants de la Universitat de Barcelona per la Facultat de
Pedagogia (abril 2012 - abril 2014):
• Membre del Claustre (alumnat)
• Membre de la Permanent del Claustre (alumnat)
• Membre de la Junta de la Facultat de Pedagogia (alumnat)

RECONEIXEMENTS I PREMIS
Consell Escolar Municipal (El Prat de Llobregat). Diploma de “Civisme i
Participació”, Parlament de Catalunya 2005


PUBLICACIONS
“Estudiantes universitarios en riesgo de exclusión: una aproximación a una
realidad social oculta”. Revista de Sociología de la Educación-RASE, ISSN-e
2605-1923, Vol. 10, Nº. 1, 2017, págs. 37-49
“Informe Ponència del GT d’Educació i Pobresa Dia Internacional per a
l’Eradicació de la Pobresa 17 de octubre de 2014”- Observatori de l'Estudiant de la
Universitat de Barcelona (2015)
Treball acadèmic: TFG “Evaluación de las situaciones de exclusión social de los
estudiantes de Educación Social”- Observatori de l'Estudiant de la Universitat de
Barcelona (2014)

ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL MUNICIPI

Sòcia i membre de l’Associació Cultural Krestatum
Sòcia de l’Associació de Veïns Plaça Constitució (La Plaza)
Consell Escolar Municipal del Prat de Llobregat (cursos 2002/2003 i 2003/2004)

CàRRECS INSTITUCIONALS

Tinenta d'alcalde de Benestar i Salut

Regidora d'Activitat Física i Esport

Regidoria de Salut Pública i Consum
Membre del Consell d 'Administració del Prat Comunicació SL
Regidora de Salut Pública i Consum de l'Ajuntament del Prat de Llobregat (2015-2019)