Centre Cultural El Remolar

Centre Cultural Remolar

El Centre Cultural El Remolar ocupa les plantes segona i tercera de l'edifici, que són de propietat municipal, i hi allotja l'Escola d'Arts del Prat , el Casal Municipal de la Gent Gran i el Centre de Normalització Lingüística. 

Què hi allotja?

Escola d'Arts del Prat

L’Escola d’Arts del Prat és un centre de formació en les arts visuals i plàstiques.

Casal Municipal de Gent Gran El Remolar

Espai de trobada i de relació per a la gent gran del Prat.

Centre de Normalització Lingüística

El CNL El Prat de Llobregat és una institució pública destinada al coneixement, l'ús i...

Etiqueta energètica

Certificació energètica: C

Emissions de Co2: 57,00

Més informació
Casa de l'Energia

Accions :    Auditoria energètica