Espais de petit format

Són aules i espais de treball de fins a 20 persones. Les dotacions i especificacions de cada aula són diverses.

Aules_i_tallers

Aforament: 25 persones. Hi ha una aula especialitzada en el treball del cos.

Aforament: 20 persones. Es tracta de 2 aules equipades amb equip de veus i una amb backline (assajos puntuals i sobretot formacions).

Aforament: 20 persones, amb cortinatge.

Aula d'instrument

CC Torre Balcells

10 aules petites: 6 persones (formació).

4 aules mitjanes: 20 persones (assaig).