La ciutat

Mapa de la biodiversitat i el verd urbà

Conèixer la biodiversitat ens permet valorar l'estat de salut del nostre entorn.

L'arbrat i el verd urbà

Els arbres donen valor a l’espai públic de la ciutat, fa habitable el medi urbà.