Recollida de residus associats amb la diabetis

Residus diabetis

Residus associats amb la diabetis

Les persones que pateixen diabetis i produeixin residus del seu tractament heu de classificar i abocar cada element al seu contenidor corresponent.

Quan una persona pateix diabetis, n’hi ha diversos tractaments específics per a tractar-les. Les agulles i elements punxants utilitzats a casa no tenen consideració de residus sanitaris, en són municipals i, per tant, han de ser abocats als contenidors específics per a que siguin tractats com cal.

En aquests casos, trobem els següents residus: agulles, llancetes, xeringues, catèters, bosses isotèrmiques, tires reactives, apòsits, cotó, envasos, restes de medicació, plomes injectores, “bolígrafs”, glucòmetres, bombes per administrar insulina, sensors i piles. Tots aquests elements no es poden barrejar de cap de les maneres en la brossa d’un particular. Per tant, a continuació, us mostrem on va cada material segons el contenidor corresponent:

  • Contenidors de la fracció resta de color gris: agulles, llancetes i xeringues (s’han d’abocar amb l’element punxant protegit), catèters i bosses isotèrmiques (fora d’ús que serveixen de neveres per a la insulina), tires reactives, apòsits i cotó.
  • Punts SIGRE, situats a les farmàcia: envasos i restes de medicació, incloses plomes injectores i “bolígrafs”.
  • Botigues i farmàcies i deixalleria municipal: glucòmetres, bombes per administrar insulina, sensors i piles.

Us recordem que en el cas de les agulles i xeringues són materials d’un sol ús i no es poden intercanviar ni entregar a d’altres persones.

Cost del servei

Gratuït.

 

Serveis relacionats

Deixalleria Municipal

Instal·lació que gestiona els residus que necessiten un tractament especial.

  •