Setmana prevenció de residus

El Prat, amb el suport del programa LIFE+ de la Comissió Europea, organitza diverses activitats i formacions amb l’objectiu de donar a conèixer les accions i estratègies que es realitzen per evitar la producció de deixalles.

Des de fa més de 13 anys, se celebra la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. L’objectiu és organitzar, durant uns dies concrets arreu d’Europa, accions de sensibilització per promoure la prevenció de residus a tots els àmbits. Tot plegat persegueix 4 eixos bàsics:

  • Donar a conèixer les estratègies europees de reducció de residus així com la política de la Unió Europea i dels seus Estats en aquesta matèria.
  • Fomentar accions sostenibles per reduir els residus.
  • Fer públic les tasques dutes a terme pels diversos actors mitjançat exemples concrets de reducció de residus.
  • Fer canviar el comportament quotidià dels europeus sobre consum i, sobretot, producció de materials i prototips de productes d’un sol ús.

La darrera edició es va dur a terme entre els dies 21 i 29 de novembre de 2020 i, en aquests moments, s’està a l’espera de conèixer les dates de 2021.

A la nostra ciutat, una de les accions que s’han realitzat ha estat dins les escoles amb l’activitat ‘Autòpsia de residus’:

Setmana de prevenció de residus