La Setmana Europea de la Prevenció de Residus neix d'un projecte de 3 anys que rep el suport del programa LIFE+ de la Comissió Europea. L'objectiu és organitzar durant una mateixa setmana i arreu d'Europa, accions de sensibilització sobre la prevenció de residus. 

Una Setmana Europea per:

  • Donar a conèixer estratègies de reducció de residus i la política de la Unió Europea i dels seus Estats membres en aquesta matèria.
  • Fomentar accions sostenibles per reduir els residus arreu d'Europa.
  • Fer públic les tasques dutes a terme pels diversos actors mitjançant exemples concrets de reducció de residus.
  • Fer canviar el comportament quotidià dels europeus (consum, producció).

 

Què fem al Prat?

En el context d'aquest cicle d'activitats, al nostre municipi s'hi realitzen les accions de sensibilització següents

  • Distribució de Bocknroll a tot l'alumnat de 1r de primària
  • "Autòpsies de contenidor gris" que analitzen els residus que hi llancem. 

 

 

 

Setmana de prevenció de residus