Setmana prevenció de residus

El Prat, amb el suport del programa LIFE+ de la Comissió Europea, organitza diverses activitats i formacions amb l’objectiu de donar a conèixer les accions i estratègies que es realitzen per evitar la producció de deixalles.

Des de fa més de 3 anys, se celebra la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. L’objectiu és organitzar, durant uns dies concrets arreu d’Europa, accions de sensibilització per promoure la prevenció de residus a tots els àmbits. Tot plegat persegueix 4 eixos bàsics:

  • Donar a conèixer les estratègies europees de reducció de residus així com la política de la Unió Europea i dels seus Estats en aquesta matèria.
  • Fomentar accions sostenibles per reduir els residus.
  • Fer públic les tasques dutes a terme pels diversos actors mitjançat exemples concrets de reducció de residus.
  • Fer canviar el comportament quotidià dels europeus sobre consum i, sobretot, producció de materials i prototips de productes d’un sol ús.

La darrera edició es va dur a terme entre els dies 21 i 29 de novembre de 2020 i, en aquests moments, s’està a l’espera de conèixer les dates de 2021.

A la nostra ciutat, una de les accions que s’han realitzat ha estat dins les escoles amb l’activitat ‘Autòpsia de residus’:

Setmana de prevenció de residus