Protocol de tractament i abocament a la deixalleria de fibrociment

Amiant

En el cas de trobar aquest material a cobertes, parets pluvials o canonades, mai s’ha de trencar i s’ha de portar, amb molta precaució, a les dues deixalleries metropolitanes habitades a l’Àrea Metropolitana de  Barcelona o mitjançant una empresa especialitzada.

Què es el fibrociment amb amiant?

El fibrociment amb amiant és un material que es feia servir en la construcció, composat principalment per ciment i amiant (també conegut pel seu nom comercial: uralita). L'amiant s'utilitzava especialment en la construcció, sobretot en l'època dels anys setanta (en fibrociment) degut a les seves característiques aïllants, tèrmiques i modelable a més de tenir un baix cost econòmic.

On es pot trobar fibrociment amb amiant?

Es pot trobar fibrociment amb amiant a: Plaques ondulades  en cobertes i parets pluvials, plaques planes a parets mitgeres, canonades o baixants d'aigua, dipòsits d'aigua, jardineres, xemeneies i sortides de fum, entre d'altres.

Quins perills té per a la nostra salut?

Ara, però, sabem que els productes que contenen amiant no presenten riscos per a la salut si està en bon està (fibres resten unides). El fibrociment amb aminat solament pot tenir conseqüències sobre la salut quan es trenca o desgasta, ja que es poden alliberar fibres d'amiant a l'entorn, ser respirades i introduir-se al pulmó, amb el risc de produir diverses malalties amb el pas del temps, les més greus de les quals són el càncer de pulmó, l'asbestosi i la mesotelioma (un altre tipus de càncer).

Què ha de fer el ciutadà si té residus de fibrociment amb amiant?

En cas de ser residus petits o en petites quantitats, com jardineres, plaques d'uralita, etc., els ciutadans els han de portar amb precaució a una de les dues deixalleries metropolitanes habilitades:

  • Deixalleria de Barcelona Punt verd de la Vall d'Hebron , Av. de l'Estatut de Catalunya / Camí de Can Travi. Tel. 93 428 04 96
  • Deixalleria de Cerdanyola del Vallès , Ctra. de Cerdanyola a Sant Cugat, km 2,2. Tel. 93 691 74 42

Si es té dubtes, s'aconsella que no manipuli l'objecte i que es posi en contacte amb una empresa autoritzada per la l'Agència de Residus de Catalunya: 93 567 33 00 (www.arc.cat)

Quines són les precaucions que han de prendre els ciutadans?

Per evitar riscos innecessaris, els ciutadans han de ser sempre curosos i seguir les següents instruccions:

  • No han de trencar mai el material.
  • Han d'embolicar el material amb plàstic film o bosses per evitar el despreniment de fibres i tancar o precintar-les.
  • Per més seguretat, han d'utilitzar guants i mascareta d'un sol us en fer la retirada i el trasllat.
  • Es recomana rentar la roba que s'ha fet servir sense espolsar-la o si és possible hauran de fer servir una granota d'un sol ús.

Què ha de fer una activitat comercial o industrial  si té residus de fibrociment amb amiant?

Les activitats comercials o industrials per a la gestió dels residus amb aminat  s'han de posar en contacte amb una empresa autoritzada per l'Agència de Residus de Catalunya.

Més informació

Ciutadans: Trucant als serveis de l'OIAC de l'Ajuntament 933 790 050

Activitats comercials i industrial: Trucant a l'Agència de Residus de Catalunya: 93 567 33 00 (www.arc.cat)

 

 

Serveis relacionats

Deixalleria Municipal

Instal·lació que gestiona els residus que necessiten un tractament especial.

  •