Cementiri del sud

cementiri_sud

Horaris del Cementiri

De dimarts a dissabte  de 9h  a 13 h i de 15 h a 17 h

 Dilluns tancat si no és festiu  

 Diumenges i festius  de 9h a 13h

   

El Cementiri del Sud  disposa de mes de 8.000 sepultures per a la inhumació de fèretres (nínxols ) i de cendres (columbaris).

Inaugurat l'any 1963,  ha tingut dues fases de construcció molt diferenciades, una primera que  arriba fins el 1992 a la que es consolida el primer recinte històric, i una segona que s’inicia a aquest mateix  l’any amb la proposta d’un projecte d’ordenació  que permet el creixement amb diverses fases que es van anar desenvolupant a lo llarg dels anys. En una d’aquestes fases, al 1999, s’inclou la construcció del Tanatori Municipal.  Els eixos principals de la proposta s’han mantingut a lo llarg dels anys i  han anat evolucionat algunes de les demandes i necessitats. Mantenir la idea d’un nou recinte  juxtaposat al primer, solucionar el tema del desguàs, provocar la connexió amb un eix verd amb la construcció preexistent i generar un mòdul de construcció i  un sistema d’agregació, que permetessin una lectura final unitària van ser les premisses bàsiques que s’han anat consolidat a lo llarg dels anys.

La tramitació dels assumptes relacionats amb el Cementiri Municipal (canvi de titularitat, cessió de titularitat, duplicat del títol, nomenament de beneficiari i pròrroga de la concessió) es fa al Tanatori situada a l'entrada del recinte. També s'hi pot dur a terme la gestió de taxes de manteniment del cementiri (cobrament, domiciliacions, etc.). 

 

Cementiri de l'est

Consulteu tota la informació sobre aquest equipament de la ciutat.

Tanatori municipal

Consulteu tota la informació sobre aquest equipament de la ciutat

Espai perinatal

Consulteu tota la informació sobre aquest equipament de la ciutat.