Eix 1. Una ciutat cohesionada. El Prat de les persones (drets, igualtat, habitatge, salut, esport, convivència...)

Consulta el document complet amb l'estat de totes les accions de l'Eix 1 del PAM