On van els meus impostos? Com es distribueix el pressupost municipal?

-banners_on_van_els_meus_impostos-962x542.jpg

Què és el servei?

L’Ajuntament del Prat, amb la col·laboració de la Fundación Ciudadana Civio, ha obert a Internet la plataforma digital  On van els meus impostos? http://onvanelsmeusimpostos.elprat.cat/ca/ Una eina per consultar de manera entenedora com es distribueix el pressupost municipal. 

Què ofereix?  

En aquesta web es mostren de manera clara, entenedora i oberta els pressupostos municipals, d’on venen els ingressos, a què es destinen les despeses, com es distribueixen els diners que es recapten amb els nostres impostos, etc. 

 

De la visió més global a la més particular

Les consultes es poden fer mitjançant tres grans apartats. D’una part, la visió global, que ens permet fer-nos una idea general dels ingressos i despeses de l’Ajuntament. D’una altra banda, les polítiques concretes, on podem triar quina àrea en concret ens interessa (educació, cultura, urbanisme...). Finalment, l’apartat “I què aporto jo?” ens explica en què s’inverteixen els diners dels nostres impostos.

La web també compta amb una secció anomenada “Què significa?”, on explica per ordre alfabètic el significat de conceptes que poden resultar confusos, com ajust de la inflació, deute viu, estalvi net, romanent de tresoreria, etc.

 

Què és la fundació Civio?

La Fundación Ciudadana Civio (https://civio.es) és una organització independent i sense ànim de lucre que informa la ciutadania i pressiona els poders públics per aconseguir una transparència real i eficaç de les institucions. El seu objectiu és acabar amb l’opacitat dels afers públics, fent servir la innovació per accedir lliurement a la informació important.

 

A qui s’adreça?

Ciutadania. 

 

Cost del servei

Gratuït