Esteu aquí

L'avinguda, eix principal del Prat

Juan Pedro Pérez Castro

Gener 2017

Tot just s’acabin les festes nadalenques s’iniciaran les obres de l’avinguda de la Verge de Montserrat. Aquesta actuació, que donarà continuïtat al disseny de l’avinguda ja començat als extrems i la dotarà de més de 500 places d’aparcament soterrat, constitueix la major concentració d’obra pública duta a terme per l’Ajuntament en la història de la nostra ciutat.

Un cop fi nalitzada l’obra, l’avinguda de la Verge de Montserrat veurà potenciat el seu caràcter d’eix cívic i via principal de la ciutat, amb majors espais, més amplitud per als vianants i una mobilitat que n’afavorirà l’activitat econòmica. En el disseny de l’espai públic, el vianant es converteix en l’usuari prioritari. La construcció de l’aparcament soterrat permet reduir el trànsit rodat, i les zones d’estada o de passeig complementaran l’activitat de les voreres i les terrasses. L’espai públic, el seu disseny i la seva gestió són elements fonamentals de la nostra visió de ciutat. Els socialistes, des de la nostra responsabilitat al govern, creiem en un espai públic al servei de les persones, al servei de la convivència i l’activitat econòmica, i que combina els interessos del diferents col·lectius de la vila. Per acabar, en nom dels meus companys i companyes de partit i del Grup Municipal Socialista, vull aprofi tar per a desitjar-vos unes bones festes i una bona entrada d’any.

 

Juan Pedro Pérez Castro
@PerezJP_

Més opinió gener 2017

L'Artesà, l'acte final

Per Immaculada Llopis Climent

Presupuesto 2017

per Rafael Duarte Molina

Carta a los Reyes Magos

per Miguel Ángel Ochoa Oliva

#Tots som Sant Cosme

per Jordi Ibern i Tortosa

Como la seda...

per Antonio Miguel Ruiz Redondo

Participación

per Sandra Patricia Daza Puente

Adiós, 2016

per Cristina Simón Molina