Esteu aquí

El lloguer, la nova bombolla immobiliària?

Rafael Duarte Molina

Juny 2017

Quan encara patim els efectes de la bombolla immobiliària irromp un altre fenomen que fa perillar de nou l’accés a l’habitatge. La situació d’emergència ve determinada per la pressió d’una demanda que es decanta pel lloguer. Els canvis socials i econòmics, així com les condicions d’accés als préstecs bancaris, fan que milers de persones optin pel lloguer, no només joves, sinó famílies i col·lectius vulnerables. En aquest context, determinats operadors s’han adonat de les oportunitats de negoci: des de gent amb patrimoni o estalviadors, que hi troben més rendibilitat que als dipòsits bancaris, fins a grans empreses acostumades a moure’s en un mercat lliure i sense regulació. Per això no és estranya la creació d’un sindicat de llogaters “per la defensa del dret a l’habitatge i a un lloguer assequible, estable, segur i digne”. La mobilització de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona a la recerca de fórmules alternatives per posar límits als preus i a les condicions abusives topa amb una llei estatal que va reduir la durada dels contractes d’arrendament de cinc a tres anys, i que ara pot provocar que molts llogaters es trobin al carrer si l’arrendador els apuja la renda. Moltes forces polítiques i socials, entre elles ICV-EUiA, fan propostes pel dret a l’habitatge, sigui la promoció d’un sistema de control públic per establir un topall a les rendes, la modificació de la llei estatal o fomentar la intervenció pública en el mercat del lloguer.

 

Rafael Duarte Molina 
www.iniciativa.cat/elprat

Més opinió juny 2017