Esteu aquí

Educació de qualitat?

Juan Pedro Pérez Castro

Febrer 2017

Els resultats de l’Informe Pisa 2015, publicats el desembre, mostren una millora en les dades corresponents a Catalunya. Si bé cal celebrar aquesta millora, encara ocupem la cinquena o sisena posició global o per matèries entre les comunitats autònomes, respectivament. El paper fonamental que una educació pública de qualitat té com a anivellador social corre perill i els experts alerten que Catalunya és una de les comunitats en què el nivell socioeconòmic té un pes més important en els resultats educatius. Les solucions passen perquè el govern de Catalunya fi xi l’educació com una de les seves polítiques centrals i assoleixi l’objectiu del 6% d’inversió educativa acordat per la Llei d’Educació de Catalunya de 2009. Ara no arribem ni al 2,2%. També han d’augmentar les partides destinades a la construcció, reforma i millora dels centres educatius, augmentar les places de professorat i assegurar-ne el reciclatge professional permanent. Cal garantir la substitució de les baixes des del primer dia, augmentar les plantilles i recuperar la sisena hora a l’educació pública perquè la renda familiar no sigui tan determinant en el rendiment escolar. Encara som lluny de l’excel·lència. Queda molta feina a fer. Els socialistes apostem per l’educació pública de qualitat i aquestes són algunes de les nostres propostes.

 

Juan Pedro Pérez Castro
https://twitter.com/perezjp_

Més opinió febrer 2017

653 936 713

Per Miguel Ángel Ochoa Oliva

Ecopropuesta

Per Antonio Miguel Ruiz Redondo

Ple inusual

Per Cristina Simón Molina