Esteu aquí

2022, un any intens

Benvolgut treballador, benvolguda treballadora,

 

Arrenquem una nova forma de comunicació interna. Tal i com t’ha explicat l’alcalde en la seva salutació del primer butlletí a la plantilla municipal, aquest nou canal ens permetrà anar compartint, cada dos mesos i a través del format de la carta del gerent, algunes reflexions sobre el moment en què es troba la ciutat i el seu Ajuntament i els principals reptes que encarem com l’administració municipal o, el que és el mateix, un gran equip de professionals públics que, des d’àmbits ben diversos, treballem al servei del Prat. Comencem!

 

Pel que fa a la situació de la ciutat, a tots i totes nosaltres ens agradaria dir que el malson de la COVID ha acabat, però els riscos i algunes restriccions persisteixen. Tot i això, al Prat podem estar orgullosos de la feina feta per fer-hi front, que inclou un altíssim percentatge de vacunació, un 87% entre els majors de 12 anys. També podem expressar una relativa satisfacció perquè el nostre teixit productiu, amb el suport de l’escut social generat des dels diversos nivells de Govern, ha anat creant ocupació i l’atur, que havia arribat a afectar a 4000  pratencs, ja està per sota del que hi havia abans de la pandèmia. Tot i això, hem de seguir treballant per baixar de les 3000 persones aturades i, sobretot, per atacar la xacra de l’atur de llarga durada, ja que més de 2000 dels i les pratenques que cerquen feina i no en troben porten un any en aquesta situació i, d’aquestes, 1000 porten més de dos anys. Mentrestant, l’equip de Govern ens indica que hem de seguir fent una tasca social complementària –i sovint subsidiària- de la que fan –o haurien de fer- les administracions competents.

 

Davant d’aquest context us he d’agrair que, tot i les dificultats viscudes, els índexs d’assoliment dels objectius marcats al Pla d’Actuació Municipal i al Pacte de Reconstrucció siguin molt alts (63% a mig mandat i 83%  respectivament). Ara, amb una major presencialitat, hem de seguir treballant en tots els nostres àmbits competencials. Avui en destaco un, les inversions, que han patit un cert retard a causa de la pandèmia. La suma de les decisions preses al 2021, fent ús dels estalvis municipals, i del que inclou la proposta de pressupost pel 2022 arriba a superar els 15 milions d’euros, destinats majoritàriament a la urbanització de carrers i la creació i millora d’equipaments socials, culturals, educatius i esportius. Bona part d’aquests objectius han estat decidits per la ciutadania a través del que hem anomenat pressupostos participatius i no podem defraudar les esperances generades. Tant de bo els fons europeus Next Generation ens ajudin encara més en les propostes que hi estem presentant: rehabilitació energètica d’habitatges, mobilitat, la nova residència per a la gent gran, energies renovables, digitalització de locals municipals, etc. 

 

Hi ha també un objectiu intern que l’equip de Govern ens ha encarregat, que és el d’estabilitzar al màxim moltes de les situacions laborals d’interinatge que s’han creat durant anys a causa de les normatives generades durant els anys de l’austeritat. Ara sembla que la pressió sindical està a punt d’aconseguir una reforma legal que ens permetrà un major grau d’aplantillament en posicions que voldríem estructurals. Això farà possible no sols l’estabilitat sinó també la mobilitat horitzontal i vertical, especialment necessàries en uns moments en que arriba l’edat de jubilació per bona part del nostre col·lectiu. Aquest procés serà paral·lel a la nova Relació de Llocs de Treball (RLlT), ja en curs, tal com vàrem acordar en el nou Conveni refrendat per la plantilla.

 

Més enllà d’aquests objectius del curt termini, haurem de seguir bastint projectes de més llarg abast: la comunitat local d’energia, el planejament urbà del sector Seda-Paperera-Estació per fer una ciutat més sostenible socialment i ambientalment, la defensa dels espais naturals i de la gestió pública de l’aigua, l’aprofundiment en el projecte d’Interseccions  i molts d’altres que hauran de ser objecte de futures cartes. Mentrestant, us desitjo, en nom de tot l’equip directiu un molt Bon Nadal.

 

Ricard Fernández Ontiveros

Gerent municipal