Esteu aquí

Una ordenança regularà la publicitat estàtica

El ple municipal va aprovar el dia 6 de febrer passat l'ordenança reguladora de la publicitat estàtica, que entrarà en vigor pròximament. Aquesta ordenança pretén regular la publicitat de tota mena que s'instal·li en els espais públics del Prat, per tal d'evitar una agressió al paisatge urbà.

divendres, 1 març, 2002 - 01:00

L'ordenança esmentada constitueix, en realitat, un pas més en el procés iniciat per l'Ajuntament amb la finalitat de protegir el paisatge urbà, entès com a configurador d'una imatge determinada de la ciutat. Així, l'ordenança neix en un moment en què el paisatge urbà (i també l'entorn natural i agrícola) s'ha vist afectat per un seguit d'agents contaminants que pertorben la nostra percepció visual i estètica de l'entorn.
Davant aquesta situació, que una bona part dels ciutadans i les ciutadanes percep com una autèntica agressió visual, es perfila clarament la necessitat de protegir el paisatge urbà i natural per tal de garantir una qualitat de vida adequada als habitants, en aquest cas del Prat, i també a les persones que ens visitin. L'ordenança s'estructura en quatre grans apartats. El primer comprèn una sèrie de condicions generals aplicables a tota mena d'activitat publicitària estàtica que es vulgui implantar en el nostre municipi. Aquestes condicions són, molt sovint, reiteracions de principis que ja consten en disposicions legals, com ara la prohibició de continguts sexistes o xenòfobs. 

Llicències i sancions
El segon apartat regula els diferents mitjans en els quals es pot concretar l'activitat publicitària estàtica, és a dir, les tanques, els rètols, les plaques i els escuts, les banderes, les banderoles, les pancartes, els tendals, etc. Els dos últims apartats recullen el procediment per obtenir la llicència corresponent, i també el règim sancionador previst per al cas d'incompliment de les condicions de l'ordenança o de la llicència.
En realitat, el punt més innovador d'aquest text normatiu respecte de la situació anterior és la regulació de les condicions i la ubicació dels diferents elements publicitaris estàtics, ja que abans que es fes pública aquesta norma ja hi havia l'obligació legal de demanar-ne la llicència i el règim sancionador era el que s'aplica en la llei reguladora del sòl.
Així doncs, d'acord amb l'esperit de la nova ordenança d'intentar preservar d'elements innecessaris el paisatge del nucli urbà i el medi natural, s'han reservat dos grans àmbits per poder-hi col·locar tanques publicitàries: d'una banda, els terrenys qualificats pel Pla General Metropolità com a Centre Direccional de Comunicacions, és a dir, els terrenys situats al nord de l'autovia de Castelldefels, i, de l'altra, els que limiten amb la carretera d'accés a l'aeroport, en el tram comprès entre el quilòmetre 0 i el 0,5.
L'ordenança també presenta novetats pel que fa al règim aplicable als rètols que s'instal·len als edificis i a les botigues. La nova norma pretén homogeneïtzar, en la mesura que sigui possible, la gran quantitat de formes que "decoren" la nostra ciutat. Per tant, es regulen les dimensions màximes que hauran de tenir els rètols, i també el lloc d'ubicació.
Una altra novetat de l'ordenança fa referència a les anomenades banderoles (cartells que sobresurten de les façanes, generalment pertanyents a botigues). La intenció és que solament en puguin col·locar els establiments que es considerin d'interès general per als ciutadans, com ara farmàcies, hotels, aparcaments o oficines financeres. D'aquesta manera es pretén harmonitzar el paisatge i disminuir els riscos derivats d'una mala col·locació o un estat de conservació deficient.
L'ordenança s'aplicarà als elements publicitaris que es vulguin instal·lar a partir de l'entrada en vigor de la norma. No obstant això, es preveu un règim transitori per intentar afavorir l'adaptació a l'ordenança. 

Conchi Castro  

Compartir

Noticies relacionades

Projecte Sorell

dijous, 16 setembre, 2021 - 08:30

El programa SORELL aconsegueix estalviar més de 20.000 kg anuals de paper en llibres de text

La iniciativa, a més, permet abaratir la tornada a l’escola un 85% a les...

dilluns, 13 setembre, 2021 - 14:45

Obres de millora a les escoles

Durant l’estiu, l’Ajuntament ha realitzat diverses actuacions per tal de...

dimecres, 8 setembre, 2021 - 08:15

Més d’una vintena d'artistes graven una cançó contra l'ampliació de l'aeroport

Amb el títol "Som Natura!", la peça musical compta amb veus reconegudes com...