Esteu aquí

Tothom pel civisme.

Paraules com civisme i convivència corren el risc de quedar-se en només això, bones paraules. Per això cal que tothom, des del nostre petit racó de responsabilitat, ens impliquem en la defensa de les normes de convivència i de civisme, que ens hi comprometem activament, que les practiquem i les defensem.

dijous, 1 maig, 2003 - 02:00

En els darrers temps, la ciutat s'ha dotat de nous mecanismes per aconseguir una societat on els valors de civisme, convivència i solidaritat tinguin més possibilitats d'enfortir-se dia a dia. El 28 de gener, el Ple municipal es va adherir al manifest El Prat pel Civisme, on es recullen tota una sèrie de compromisos per tal de fer del Prat una ciutat més cívica, solidària i tolerant. Prop d'un centenar d'entitats i associacions pratenques de tots els àmbits (esportives, cultures, veïnals, socials, etc.) van donar suport a aquesta iniciativa, a la qual també s'han afegit totes les forces polítiques i sindicals. En el mateix Ple es va aprovar la nova ordenança municipal de Civisme i Convivència Ciutadana, ja plenament vigent després del període d'exposició pública.

Els signats del manifest estan convençuts que "sumant actituds i valors cívics amb l'aportació individual de cadascú en els esdeveniments quotidians, podem aconseguir avançar col·lectivament cap a una comunitat més respectuosa amb els drets de la ciutadania". En aquest sentit, el manifest proposa una sèrie de compromisos, que es poden resumir en els següents:

 • Fer que el Prat esdevingui una ciutat més amable, acollidora i sostenible, on el diàleg, la tolerància i el respecte formin part del comportament quotidià.
 • Treballar per garantir els drets i deures de la ciutadania, respectant els principis bàsics d'igualtat i no discriminació, i amb especial cura vers les persones amb més dificultat d'accessibilitat i inserció social.
 • Promoure la participació ciutadana, reforçar el teixit associatiu i fomentar el voluntariat.
 • Promoure espais i fòrums d'expressió que recullin les opinions i aportacions individuals.
 • Promoure el compromís de defensar i prestigiar el patrimoni públic i històric com un bé col·lectiu.
 • Treballar en la recerca d'alternatives i mitjans per regular les pràctiques incíviques (grafits, brutícia de gossos, publicitat al carrer, soroll...).
 • Impulsar campanyes d'informació, educació, divulgació i sensibilització.
 • Posar els mitjans de comunicació locals al servei dels valors cívics.

 

Afegiu-vos al manifest

Les persones interessades a signar el manifest per tal d'afegir-se als seus compromisos, poden fer-ho en fulls d'adhesions que es troben en els equipaments municipals següents: centre cívic Jardins de la Pau, centre d'informació juvenil El Lloro (La Capsa), CEM Sagnier, CEM Estruch, CEM Julio Méndez, CEM Fondo d'en Peixo, Cases d'en Puig, Centre de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC).

 

 

Una ordenança per conviure millor

La nova ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana ha estat aprovada per unanimitat dels grups polítics municipals, i recull prop d'un centenar d'articles. El document pretén garantir els drets i deures de la ciutadania, respectant els principis bàsics d'igualtat i de no discriminació. Els articles estan ordenats en sis àmbits: l'ús dels béns públics, l'entorn urbà, el comportament i la conducta urbana, els drets i deures de la ciutadania i les disposicions generals i règim sancionador.

Drets i deures
El document recorda tots els drets que tenen els pratencs i pratenques, però també les seves obligacions. Pel que fa al comportament a la via pública, l'ordenança recull les conductes a festes i espectacles públics, la prohibició de focs i activitats pirotècniques, així com el consum de drogues o begudes alcohòliques, per citar-ne alguns exemples. També prohibeix qualsevol activitat que ocasioni un deteriorament o perjudici al medi ambient. Se sancionaran les pintades o grafits, i la col·locació de pancartes o cartells en els espais no autoritzats. També es tindrà molta cura de les emissions de productes contaminants o d'olors molestes i perjudicials per a les persones i el medi ambient. Igualment, està prevista la sanció de la contaminació acústica (sorolls molestos), així com l'abocament de residus, ja siguin runes, trastos vells o bé restes agrícoles i ramaderes. L'incompliment de l'ordenança se sancionarà amb diferents quantitats econòmiques, en funció de la seva gravetat, en cas que no estiguin regulades per la legislació sectorial corresponent.

 

4 OPINIONS

Gent pel civisme

Antonio García

L'Antonio té 65 anys i és membre del Consell Municipal de la Gent Gran i de l'esplai de "la Caixa". Assegura que "cal respectar els costum i la cultura de tothom, però dins d'un marc de convivència, en què tothom s'hi involucri. Primer cal començar amb els nens, ensenyant-los actituds cíviques a la família i a l'escola. És com un arbre que, si s'adreça de petit, de gran serà recte. Avui crec que hi ha més semenfotisme que fa anys, ho veig en el llenguatge, en l'educació (per exemple, a l'hora de cedir seients a l'autobús). També hi ha actituds incíviques com les brutícies dels gossos i les pintades a les parets. Cal que entre tots fem una mica de pedagogia i, si cal, cridem l'atenció a les persones incíviques. És una feina de tots".

Dolors Serrano
La Dolors, a qui els amics li diuen Loli, és de l'Associació de Persones amb Disminució del Prat, i va en cadira de rodes. Per això pateix més que molta gent les actituds incíviques. En destaca algunes: "els cotxes aparcats als passos de vianants, que m'impedeixen circular, i els aparcats a les parades del bus, que fan que no pugui pujar-hi. N'hi ha molts, cada dia me'n trobo. I també la manca d'adaptació dels comerços del Prat. Puc entrar en molt poques botigues i sovint haig de comprar des del carrer. Ells no pensen que jo sóc una clienta com les altres, sóc mare de família i consumidora. La nostra lluita és per beneficiar tothom, perquè qualsevol de nosaltres pot patir una disminució".

Francisco Fernández

Francisco Fernández és president de l'Associació de Veïns Jardins de la Pau, "un barrio digno de vivir en él, pero lo podemos mejorar poco a poco generando más acción cívica. ¿Cómo?, pues con acciones como respetar a los pasos peatonales para personas con discapacidad, depositar los residuos en los contenedores correspondientes, depositar las pilas caducadas en los lugares adecuados, no hacer excesivo ruido con las motos y coches, no dejar muebles ni trastos viejos en la vía pública. En definitiva, respetar todo el entorno para que nosotros, nuestros hijos y nietos nos encontremos a gusto en él".

Actes pel civisme

En els darrers quatre anys, tant l'Ajuntament com diverses entitats han promogut actes i campanyes cíviques. Aquí fem un repàs d'algunes de les més significades.

 • Maleta pedagògica. Durant el curs 2001-2002, les escoles van iniciar l'ús de La maleta d'en Blat, un conjunt de materials didàctics que transmeteren als alumnes valors com el civisme i el respecte, de la mà de la simpàtica mascota el Blat, l'estrella del Prat. Un any abans, s'havien repartit entre els infants de la ciutat 6.000 exemplars d'un conte sobre el Blat.
 • Plantació a Sant Cosme. La primavera de 2001, unes 125 persones del barri van participar en una plantació d'arbres i arbusts. Hi van col·laborar una seixantena de nois i noies, l'Associació de Veïns Sant Cosme i Sant Damià i el Grup Infantil Sant Cosme. Sovint, amb motiu de la inauguració de places i espais públics, les entitats organitzen festes i activitats cíviques per celebrar-ho.
 • Concurs fotogràfic. Des de fa uns anys, l'Agrupació Fotogràfica Prat organitza el concurs "Accions cíviques i convivència", en què es premien les millors fotos sobre actituds i comportaments que van a favor o en contra del civisme. Aquest concurs és una bona eina de sensibilització social.
 • Els gossos no són els incívics. Fa prop d'un any, les associacions de veïns van col·laborar en una campanya de la regidoria de Sanitat que es deia "Recorda't de la bossa", adreçada als propietaris de gossos, perquè en recollissin els excrements. En la campanya hi van participar la gent gran i el Consell d'Infants.
 • Jornada cívica. El 7 d'octubre de 2000 es va celebrar al Prat un dia pel civisme: es van organitzar accions festives i de sensibilització, com una recollida de papers per promoure l'ús de les papereres, en la qual van participar diverses associacions de veïns.

 

Entrevista a Óscar Rebollo. "Todos podemos ser agentes educadores"

Óscar Rebollo es profesor de sociología y coordinador del postgrado Participació i Desenvolupament Sostenible de la UAB. Ha coordinado procesos participativos en Sabadell (priorización del presupuesto de inversiones) Esparreguera (Pla Estratègic i Integral) i Sant Feliu de Llobregat (Sant Feliu Ciutat en Congrés), entre otros.

¿Cómo define el civismo?

El conjunto de valores y actitudes que se basan en el respeto a los demás y al entorno, el espacio que compartimos con nuestros conciudadanos. En un taller ciudadano que realizamos hace poco los participantes definieron el civismo como el respeto a las personas, a las cosas y al entorno natural de ciudad.

¿Somos menos cívicos que hace años?

Promover el civismo es promover lo público, lo colectivo, lo compartido, y vivimos en una sociedad que prima por encima de todo lo individual. Así, se hace difícil transmitir a la vez dos tipos de mensajes que son contradictorios: por un lado los valores cívicos de la convivencia, el respeto mutuo y la solidaridad y, por otro, la idea de que la sociedad es "la selva", el todos contra todos, compitiendo por los recursos y el bienestar, que siempre se ve como algo individual y asociado al consumo.

Pero no creo que pueda afirmarse rotundamente que vivimos en un momento más incívico que en épocas pasadas. Ocurre que vivimos en sociedades cada vez más diversas y fragmentadas, en las que se han consolidado, en los últimos 15 o 20 años, importantes fracturas sociales que hacen que mucha gente se sienta al margen de la comunidad (jóvenes, inmigrantes, desocupados...) y claro, para respetar a los demás tienes que sentirte parte de esos "demás", de la comunidad.

 

¿Es importante implicar a la ciudadanía no organizada en la defensa del civismo?

Promover el civismo es promover valores y actitudes relacionales, de reconocimiento y respeto de los demás y del entorno. Las asociaciones y entidades pueden y deben jugar un papel clave en esta tarea, pero el compromiso cívico debe ser, en última instancia, un compromiso entre ciudadanos.

¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros?

Muchas cosas, seguro, pero no hay que hacer una lista. La tarea por el civismo es una básicamente educativa y los ciudadanos, cada uno de nosotros y nosotras, podemos ser agentes educadores en la ciudad en la medida en que nos comportamos conforme a los valores y actitudes que el civismo promueve.

¿Son realmente útiles las campañas que promueven el civismo?

La administración local puede promover el civismo a través de campañas específicamente dirigidas a modificar determinadas conductas ciudadanas, como la limpieza de parques y calles, por ejemplo, pero también se promueve el civismo cuando se promueve la cohesión social y la participación ciudadana, esto es, a través de aquellas políticas y actuaciones de las que se deriva, si no un comportamiento o actitud concreta, si un sentimiento más general de pertenencia a la comunidad, de integración social.

Finalmente, quiero apuntar las diferencias que deben existir entre el civismo y el orden público: no podremos alcanzar determinados objetivos de convivencia a base de control policial y multas.

Per saber-ne més:

Podeu consultar el contingut de l'Ordenança a l'apartat Ajuntament / Ordenances, del web municipal: www.aj-elprat.es

Podeu llegir el manifest a l'apartat Ciutat / Promoció Cívica, del mateix web municipal

Compartir

Noticies relacionades

dimecres, 1 desembre, 2021 - 19:30

Primer any del model de gestió pública de l’atenció domiciliària del Prat, un dels primers municipis catalans a desmercantilitzar el servei

El ple aprova que el Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) del Prat sigui gestionat...

dimecres, 1 desembre, 2021 - 13:45

El Prat commemorarà el Dia Internacional del Drets Humans amb diferents activitats

L'Organització de les Nacions Unides va establir el 10 de desembre com el Dia Internacional dels Drets Huma...