Esteu aquí

Oberta la convocatòria per a entitats per a fomentar les activitats en l’àmbit d’Acció Social, fins el 5 de juliol

L’àmbit d’Acció Social obre convocatòria per a l’atorgament de subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre, amb l’objecte de fomentar les activitats de les entitats en aquests àmbits durant el 2021.

dimecres, 16 juny, 2021 - 10:00

Podran sol·licitar subvenció les entitats o associacions sense ànim de lucre, d'acord amb la normativa que els sigui d'aplicació, que compleixin les condicions següents:

  • Estar inscrites al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. Excepcionalment podran sol·licitar subvencions aquelles persones naturals o entitats no inscrites al Registre municipal quan l'activitat desplegada tingui incidència o sigui d'interès per al municipi del Prat de Llobregat.
  • Haver justificat les ajudes rebudes en exercicis anteriors.
  • No rebre subvencions, pel mateix concepte, d’altres departaments o unitats de l’Ajuntament.
  • Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat i amb la resta de les administracions públiques.
  • Presentar la sol·licitud de subvenció dins del termini màxim de presentació fixat en la convocatòria.
  • Estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social

Els projectes que són susceptibles de ser subvencionats són aquells conjunts i compartits amb altres entitats que tinguin un impacte positiu a la ciutat, el nombre de persones a qui s’adreça, que promoguin la inclusió i la cohesió social, la sostenibilitat ambiental i la igualtat de gènere. La finalitat d’aquests ha d’anar entorn a l’atenció individual d’informació, orientació i assessorament de persones, oferta de recursos per a situacions de vulnerabilitat i que complementin els recursos del servei d’Acció Social.

Si voleu accedir a aquesta convocatòria ho podeu fer en clicant aquí  

Compartir

Noticies relacionades

dimecres, 28 juliol, 2021 - 09:15

Restriccions als viatges fora de Catalunya per la covid-19 i informació sobre viatges al país

Informació per viatjar a l'estranger

dimarts, 27 juliol, 2021 - 11:15

Al setembre, la Trobada de Dones arriba a la seva 18a edició

El format serà presencial i es realitzaran activitats des del 14 al 20 de...

dimarts, 27 juliol, 2021 - 10:45

Dades de vigilància alimentària durant 2020

El Servei de Vigilància Alimentària del Prat depèn dels Serveis Municipals de...