Esteu aquí

L’Ajuntament aprova un nou reglament orgànic basat en els principis de transparència i bon govern

L’anterior ROM havia quedat desfasat pels canvis polítics, socials, normatius, organitzatius i tecnològics dels darrers anys

Casa de la Vila, seu principal de l'Ajuntament del Prat.

dijous, 8 juny, 2017 - 13:45

El Ple municipal celebrat ahir 7 de juny va aprovar inicialment l'avantprojecte de modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament del Prat, un document que regula l’organització i funcionament dels diferents òrgans municipals, l’aplicació dels drets i deures dels membres de la corporació, i aspectes com la informació i la participació ciutadana, entre altres.

L’anterior ROM, elaborat fa gairebé 30 anys, havia quedat desfasat a causa dels canvis polítics, socials, normatius, organitzatius i tecnològics dels darrers anys. Així, el nou ROM, més que una modificació de l’anterior, ha estat elaborat partint de zero i amb la voluntat d’incorporar-hi principis com la transparència i bon govern, mesuradors de la qualitat democràtica del funcionament de l’Ajuntament. De fet, un dels eixos claus del nou ROM és la relació entre l’Ajuntament i la ciutadania i el dret d’aquesta a la informació i als serveis públics de qualitat.

Com s’ha elaborat

El nou ROM s’ha elaborat mitjançant una comissió d’estudi integrada per les regidories de Ciutadania, Igualtat i Transparència i Bon Govern, i posteriorment ha incorporat esmenes dels diferents grups polítics municipals. 

Principals novetats

Respecte de l’anterior ROM, el nou reglament incorpora millores i actualitzacions, d’entre les quals destaquen les següents:

•    Substitució del paper pel format digital en la documentació (comissions informatives, Ple municpal, expedients, etc)

•    L’alcalde/ssa podrà limitar el temps dels debats plenaris i el nombre de mocions

•    Les entitats o grups de ciutadans/es podran presentar al Ple municipal propostes i/o escrits d’interès col·lectiu 

•    Els grups polítics que es vegin disminuïts per la marxa d’algun regidor/a no veuran minvats els seus mitjans ni assignacions 

•    Tots els membres de la corporació hauran de complir els principis de la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern de 2014, com a guia de codi de conducta

•    Abans no acabi aquest mandat municipal l’Ajuntament haurà de desplegar tres nous reglaments:
- Reglament de Protocol, Honors, Distincions i Premis de la Ciutat
- Codi de Bon Govern Local (codi ètic i de conducta)
- Reglament de Participació Ciutadana
 

Compartir

Noticies relacionades