Esteu aquí

Estudi sobre la incidència de les demències

L'augment de l'esperança de vida en les societats desenvolupades ha provocat grans canvis socials i demogràfics.

divendres, 1 març, 2002 - 01:00

Cada cop hi ha més persones grans i, per tant, també hi ha més malalties associades a la longevitat, com ara les demències.

El Servei de Neurologia de la Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge organitza des del juny del 1997 una consulta especialitzada en l'avaluació de pacients que es creu que pateixen una demència. D'ençà d'aleshores, aquest servei col·labora amb la delegació del Prat de l'Associació de Familiars d'Alzheimer i Altres Demències al Baix Llobregat (Afabaix). Actualment, al Prat hi ha 105 famílies afectades per aquesta malaltia. Mentre esperem medicacions eficaces contra l'Alzheimer, hem de conèixer amb precisió quants pacients hi ha al Prat per saber quines són les necessitats assistencials sociosanitàries de la ciutat. Per això, a partir del març es posarà en marxa, amb la col·laboració de l'Ajuntament, un estudi epidemiològic a la ciutat.

Partint del padró municipal, se seleccionaran a l'atzar 1.526 persones de més de 65 anys. L'Ajuntament s'hi posarà en contacte telefònicament per concertar una entrevista i obtenir, d'aquesta manera, dades mèdiques sobre la persona. També es farà una prova ràpida per determinar d'una manera aproximada la seva situació cognitiva.

Avaluació profunda

Les persones que obtinguin una puntuació per sota del que es preveu en aquesta prova i un grup semblant de persones que treguin una puntuació normal seran citades per seguir una avaluació més exhaustiva al seu ambulatori. L'estudi ha de servir per determinar quantes persones grans del Prat presenten un deteriorament cognitiu greu, quina és la seva situació sociosanitària i quins recursos caldrien per proporcionar una atenció adient. L'estudi només tindrà èxit si compta amb la col·laboració ciutadana.

A Catalunya, el 17 % de la població té més de 65 anys, una proporció que augmenta i que va acompanyada d'un increment de malalties com ara el càncer, els trastorns cardiovasculars i les demències. La demència és un deteriorament progressiu de les funcions mentals que acaba incapacitant la persona per portar una vida laboral, personal, social i familiar normal. A Espanya, el 10 % de la població de més de 65 anys pateix una demència, la meitat de les quals son d'Alzheimer (un mal que pateixen entre 350.000 i 400.000 espanyols). Aquesta malaltia causa un gran dany moral dins del nucli familiar i exigeix un elevat esforç econòmic a la família i al sistema sanitari públic.

Dr. Ramón Reñé

Servei de Neurologia de l'Hospital de Bellvitge

Compartir

Noticies relacionades

dilluns, 18 novembre, 2019 - 10:00

El Consell dels Infants del Prat es renova

És un òrgan de participació que permet que els nois i noies puguin col...

divendres, 15 novembre, 2019 - 08:00

L'alcohol, principal causa de les atencions al Servei Municipal Integral per a les conductes addictives

Més de 3.000 infants, adolescents, joves i famílies van rebre accions...

dimecres, 13 novembre, 2019 - 14:00

Sessió formativa perquè les entitats puguin detectar situacions de vulnerabilitat

També s'informarà dels recursos que ofereix l'Ajuntament per fer-hi front