Esteu aquí

El Prat es dota d'un Reglament de Participació Ciutadana

Estableix vies perquè la ciutadania pugui intervenir en les polítiques públiques

dimecres, 16 octubre, 2019 - 10:00

L'Ajuntament del Prat ha aprovat un Reglament de Participació Ciutadana que estableix el règim jurídic i les diferents modalitats, procediments i instruments que regeixen la participació ciutadania en l’àmbit municipal. 

El Reglament detalla quins són els principis que han de regir la participació ciutadana i explica quins són els instruments que les persones i els col·lectius de la ciutat tenen al seu abast per prendre part del procés d’elaboració de les polítiques locals.

L’objectiu del Reglament de Participació és millorar la qualitat democràtica en la presa de decisions, establint mecanismes de participació política que impliqui la ciutadania en la vida col·lectiva i en els assumptes públics.

Instruments de participació ciutadana

El nou Reglament de Participació Ciutadana preveu diversos instruments a través dels quals la ciutadania pot intervenir, de forma individual o col·lectiva, en la definició i aplicació de les polítiques públiques municipals:

•    Consultes via referèndum
•    Consultes no referendàries
•    Dret de petició
•    Audiències públiques
•    Dret de petició
•    Audiències públiques
•    Intervenció ciutadana en el Ple Municipal
•    Iniciatives ciutadanes 

Fases dels processos participatius

Els processos participatius són l’eina bàsica per participar en la definició i aplicació de les polítiques públiques municipals, tenen una durada delimitada i poden ser oberts a tota la ciutadania o només a un determinat col·lectiu. Els processos tenen 4 fases

1a.- Informació: s’informa a la ciutadania sobre tot allò que és objecte de debat i s’expliquen els aspectes operatius del procés com calendari de les sessions o els canals de participació. 

2a.- Participació: el moment de posar en comú totes les opinions i arguments envers un tema concret

3a.- Resultats: fase on es recullen els resultats i deliberacions de la ciutadania i on es converteixen en informació útil per l’Ajuntament a l’hora de la presa de decisions

4a.- Avaluació: l’últim pas és explicar a la ciutadania les decisions preses en base al resultat de la participació

Consells Municipals de Participació

Els Consells Municipals de Participació són òrgans consultius que faciliten la participació ciutadana contribuint a la deliberació i que fan seguiment de l’acció de govern. En són exemples el  Consell Municipal de Joventut, el Consell de les Dones del Prat o el Consell Municipal del Comerç.

Compartir

Noticies relacionades

dimecres, 7 juny, 2023 - 13:45

Formació en coeducació adreçades a la comunitat educativa del Prat

Espai per reflexionar i formar-se per incorporar la mirada de gènere

dimarts, 6 juny, 2023 - 12:15

El proper dissabte, 10 de juny, la plaça de Catalunya acollirà la Festa del Prat al Món

Una de les activitats principals sobre Pau, Drets Humans i justícia global a...

dijous, 1 juny, 2023 - 09:15

Al juliol, tallers de català per a jovent nouvingut

Les inscripcions es podran fer fins el proper 16 de juny