Esteu aquí

Eficiència energètica i ecologia urbana al Prat Nord

dijous, 13 juny, 2002 - 02:00

L'Ajuntament del Prat i l'Institut Català d'Energia (ICAEN) signaran un conveni de cooperació per a la incorporació de criteris d'eficiència energètica, ús racional de l'energia i ús d'energies renovables en el desenvoluament del Prat Nord, la zona del municipi situada entre el ferrocarril i la Pota Sud i que en els propers anys viurà un procès urbanitzador.

Les principals actuacions objecte d'aquest acord són:

En les zones edificables

a) Definició dels criteris mínims d'eficiència energètica, ús racional de l'energia i aplicació d'energies renovables a incorporar en el disseny i construcció dels edificis:

· Criteris bioclimàtics en el disseny prioritzant la il·luminació natural, la màxima captació de calor i possibilitats de refrigeració passives.
· Incorporació de materials sostenibles.

b) Definició d'aquelles instal·lacions energètiques més eficients a incorporar en els edificis tant per la producció de calor, fred com aigua calenta sanitària depenent del tipus d'ús de l'edifici.

c) Determinació d'aquelles energies renovables amb viabilitat tècnica i econòmica a implantar en els edificis.

La cobertura dels serveis energètics

a) Anàlisis de les possibles energies residuals a aprofitar en aquesta àrea d'acció (quantitat, forma, distància a recorre des de la font fins al centre de consum,....).

b) Avaluar les fonts energètiques més eficients a emprar en aquesta zona.

c) determinar les necessitats energètiques a assolir i plantejar diferents solucions de com aconseguir-les:

· sistema centralitzat
· sistema esmicolat per grup d'edificis o activitats
· sistema individualitzat

D'altra banda, l'Ajuntament i l'Agència Local d'Ecologia Urbana de Barcelona signaran properament un acord de col·laboració amb la finalitat d'elaborar un estudi per tal d'establir els elements estratègics lligats a les pautes d'ocupació de l'espai públic i a la mobilitat. D'aquest treball s'extrauran, també, les línies estratègiques en el procés de planificació del barri del Prat Nord.

L'estudi a desenvolupar contindrà els següents aspectes:

- La compacitat i la seva compatibilitat amb l'habitabilitat i la qualitat de vida.

- La mesura de la complexitat al Prat del Llobregat. L'anàlisis de la complexitat proporciona una mesura de la informació organitzada en el territori i per tant el grau de centralitat o maduresa del mateix. La mesura de la complexitat al Prat permetrà conèixer la distribució territorial de les persones jurídiques: activitats econòmiques, equipaments, administració ONG's, és a dir, tot el que està organitzat de manera que permeti tenir l'espectre espaial de la diversitat. Es troba per tant a la base de l'anàlisi funcional de la ciutat.

- Mobilitat: integració de les diferents xarxes (vehicle privat, transport públic, bicicletes i a peu) i les seves interconexions, orientada a solucionar part de les disfuncions que es generen lligades al trànsit i a les pautes d'ocupació de l'espai públic. Propostes de distribució dels modes de transport, contemplant una reducció del consum d'energia i unes emissions a l'atmosfera diferents i amb un menor impacte. La mobilitat en relació a la proximitat d'usos i funcions. Projecció dels nous escenaris sonors que es deriven.
La connexió amb la resta de l'àrea metropolitana

- Definició de l'ús de l'espai públic i la funcionalitat de la ciutat, d'acord amb el model adoptat. Estudi de seccions de carrers, àrees d'estada, la càrrega i descàrrega, l'aparcament.
Recomanacions per al confort bioclimàtic a l'espai públic.

- Estudi de les possibles connexions entre el Parc Agrari i l'àrea verda del sud-est del Prat. Aquests connectors configuren una xarxa verda i tenen la funció de possibilitar i augmentar la presència de fauna, a la vegada que tenen un efecte regulador de les condicions bioclimàtiques i s'integren en el paisatge urbà.
Arbrat i vegetació.

 


PRAT NORD

Les anàlisis extretes per al nucli urbà actual seran projectades en el barri del Prat Nord proporcionant les línies estratègiques i els criteris per dissenyar i planificar l'esmentat barri. En aquest sentit, es definiran un seguit d'indicadors que en una fase posterior permetran el seguiment de la proposta d'ordenació urbanística de l'esmentat barri.

 

 

Compartir

Noticies relacionades

Arbres tempestes

dijous, 23 setembre, 2021 - 14:15

L’Ajuntament realitza més de vint intervencions als arbres malmesos per la darrera tempesta.

El departament de Manteniment i Serveis Urbans de la ciutat ha dut a terme...
Parc Barceloneta

dijous, 23 setembre, 2021 - 13:45

Comencen les obres d’urbanització del Parc Central del barri de la Barceloneta

Les feines consistiran en la creació d’un espai verd de més de 20.000 metres...