Esteu aquí

Aprovat el Consorci dels espais naturals del delta

El Govern català aprova també els estatuts de la nova entitat, integrada pels ajuntaments del Prat i Viladecans i per la Generalitat

dimecres, 4 maig, 2005 - 10:43

El Govern català ha aprovat la constitució del Consorci per a la protecció i la gestió dels espais naturals del delta del Llobregat com a entitat pública consorciada entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i els Ajuntaments del Prat de Llobregat i Viladecans. El seu àmbit d'actuació seran els espais naturals del delta del Llobregat que formen part dels termes municipals dels ajuntaments que l'integren.

Els espais en que el Consorci centrarà la seva actuació són el tram final del Llobregat, els aiguamolls, les pinedes litorals i la platja, que configuren un conjunt de valor estratègic en l'entorn metropolità amb elements, espècies i comunitats, d'importància internacional. És, de fet, un punt estratègic dins la ruta migratòria de la mediterrània occidental i en el conjunt d'aiguamolls litorals catalans.

El delta té 20 hàbitats naturals d'interès comunitari, dels quals 3 són declarats d'interès prioritari per a la conservació, i acull l'única població catalana de trencadalla, hi viuen 20 espècies d'orquídies i més de 350 espècies d'ocells han estat citades. La seva centralitat territorial el converteix en un magnífic espai d'ús educatiu i lúdic. L'any 2003 va ser visitat per 57.548 persones, 17.842 amb visites guiades i 39.706 com a visites lliures als espais controlats del delta del Llobregat.

Objectius: preservar i divulgar
El Consorci té per objectiu la preservació, millora i divulgació del patrimoni natural del delta del Llobregat i el seguiment del desenvolupament de les activitats que siguin compatibles amb les funcions que compleixen els espais naturals del delta. Així, gestionarà directament aquests espais naturals de forma integral per garantir la conservació i la potenciació de la seva biodiversitat, en promourà un ús públic sostenible, lúdic i educatiu, i fomentarà el coneixement i la conscienciació sobre els sistemes naturals, vetllarà per la conservació, la defensa i la millora dels valors ecològics, paisatgístics, territorials, culturals i socials del Delta.

Entre d'altres objectius també hi ha el de vetllar pel manteniment de la importància internacional del delta pel que fa als seus valors naturals i per la conservació i contribució a la conservació de la natura, de la fauna i de la flora a nivell de Catalunya i d'Europa.

Composició del Consorci
Presidirà el Consorci el conseller de Medi Ambient i Habitatge i estarà format per un Consell Rector de set membres, tres en representació del departament de Medi Ambient i dos per cadascun dels ajuntaments que en formen part. El gerent serà nomenat pel Consell Rector a proposta del president.

D'altra banda, també comptarà amb un Consell de Cooperació que es constitueix com a òrgan de consulta, participació i informació en les qüestions pròpies del seu àmbit d'actuació i del qual en formaran part els organismes, entitats i empreses tant del sector públic com privat que representin interessos vinculats als espais naturals del delta del Llobregat, les entitats cíviques, culturals, professionals, naturalistes i esportives vinculades als espais naturals del delta del Llobregat que sol·licitin la seva admissió al Consell de Cooperació i, en darrer lloc, universitats i centres de recerca que tinguin com a àmbit d'estudi el delta del Llobregat així com personalitats de reconeguda vàlua o destacades en l'estudi o la defensa del delta del Llobregat.

Compartir

Noticies relacionades

Carrer Ferran Puig

dimarts, 26 octubre, 2021 - 07:00

Prova pilot per identificar residus comercials

Els establiments que participen han d’utilitzar unes bosses gratuïtes per les...
Espigolada

divendres, 22 octubre, 2021 - 12:30

Èxit de participació a l’espigolada popular

Gairebé una vintena de persones han participat a una de les primeres...
Visita Uralde 1

dijous, 21 octubre, 2021 - 19:30

Diverses personalitats polítiques s'informen sobre el terreny dels valors del Delta del Llobregat i la importància de preservar-lo

Atenen una crida de l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, que ha convidat entre...