Esteu aquí

Apileu les piles

Cada dia passen per les nostres mans molts aparells que funcionen amb piles. Però, què en fem quan es gasten? Si les llencem a qualsevol lloc, sabem què estem fent?

dimecres, 1 octubre, 2003 - 02:00

Les piles i les bateries (per exemple, les dels telèfons mòbils) contenen metalls pesats que són molt perillosos per a la salut i el medi ambient. Són residus especials i necessiten un tractament específic per tal d'evitar que contaminin el medi. Una pila petita pot contaminar milers de litres d'aigua.

Hi ha diferents tipus de piles. Segons la forma es poden classificar en:

  • piles bastó (o de gran format), que són les més comunes, dins aquest grup també s'inclouen les de petaca. Es poden dividir, segons la seva composició, en: alcalines, salines, recarregables i verdes (o ecològiques).
  • piles botó, que són utilitzades en rellotges, calculadores i diversos aparells de mida petita.

Totes contenen mercuri, tret de les recarregables, que són de níquel i cadmi. Les piles botó, tot i ser les més petites, són les que contenen més mercuri (30% en pes), seguides de les alcalines (entre 0.5 i 0.1%) i de les salines (0.01%). Finalment, hi ha les piles verdes, on s'ha reduït al màxim el contingut en metalls pesats.

Bateries seques o acumuladors

Pel que fa a les bateries seques o acumuladors, la majoria són de níquel-cadmi i ens permeten emmagatzemar l'energia quan els connectem al corrent elèctric. S'utilitzen molt per als mòbils, càmeres de vídeo i petits aparells portàtils.

Estan compostos de diversos elements barrejats, els més tòxics i problemàtics són els metalls pesats, sobretot el mercuri, el cadmi i el plom. Si els llencem a les escombraries van a parar a l'abocador o a la incineradora, i llavors les substàncies tòxiques que contenen s'alliberen i arriben al medi, on perjudiquen els éssers vius, i poden arribar a l'home a través de la cadena alimentària.

El mercuri és un metall líquid que, fins i tot en proporcions molt petites, en contacte amb l'aigua pot provocar gravíssims problemes als éssers vius; en l'home s'acumula al sistema nerviós, aparell digestiu i ronyons. El cadmi és molt cancerigen per inhalació, per això quan aquestes piles s'incineren és perillós, ja que el cadmi s'allibera a l'atmosfera.

Què cal fer?

En primer lloc, cal intentar reduir el consum d'aparells amb piles. Hi ha alguns aparells que poden funcionar sense, com rellotges i calculadores solars, joguines de corda o rellotges de polsera, que van amb el propi pols. Si no hi ha més remei, és preferible comprar les recarregables o bé les verdes. Una pila recarregable es pot recarregar unes mil vegades, tot i que són més cares i cal comprar el carregador, però a la llarga surt més barat econòmicament i ambiental.

On s'han de llençar?

Les piles gastades les podeu dipositar als més de 138 punts de recollida (comerços, equipaments municipals,...) que hi ha al Prat o la deixalleria, tan mòbil com fixa. Les bateries també es poden portar a la deixalleria (mòbil o fixa).

Què se'n fa?

Les piles i les bateries esgotades es porten a la planta de reciclatge de piles del Pont de Vilomara i Rocafort (Bages), on n'extreuen el mercuri i els altres metalls pesats per reutilitzar-los com a matèria primera en altres processos productius.

 

Anna Palau i Judith Llopis

Compartir

Noticies relacionades

Espigolada

divendres, 22 octubre, 2021 - 12:30

Èxit de participació a l’espigolada popular

Gairebé una vintena de persones han participat a una de les primeres...
Visita Uralde 1

dijous, 21 octubre, 2021 - 19:30

Diverses personalitats polítiques s'informen sobre el terreny dels valors del Delta del Llobregat i la importància de preservar-lo

Atenen una crida de l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, que ha convidat entre...

dijous, 21 octubre, 2021 - 16:15

Comença la instal·lació de plaques fotovoltaiques als equipaments municipals

A l’escola Charles Darwin s’està realitzant una prova pilot i el projecte...