Esteu aquí

2a trobada del curs amb les direccions dels centres educatius participants d’IntersECCions

19.01.22_reu.dce_30.jpg

Dinàmica per grups de direccions dels centres educatius participants a IntersECCions

divendres, 8 febrer, 2019 - 12:45

El dia 22 de gener es va celebrar la segona reunió trimestral del curs 2018-2019  amb les direccions dels centres educatius públics que participen al Programa IntersECCions així com Inspecció educativa, responsables d’àmbit, oficina tècnica, direcció del Programa, Cap del servei de Cultura i Cap de la secció d’Educació.

Aquests espais de trobada s’organitzen per tal d'informar sobre el desenvolupament general del Programa i compartir punts de vista i opinions així com acordar conjuntament aquells aspectes que afecten a les comunitats implicades a IntersECCions.

Consolidació de l’organigrama d’Interseccions i de l’equip de l’Oficina Tècnica

Es va realitzar la presentació del nou organigrama del Programa que, aquest curs i després d’haver realitzat un concurs públic, s’amplia i consolida l’estructura amb una nova Oficina Tècnica.

La nova Oficina tècnica ofereix el suport tècnic i metodològic en el disseny i implementació dels aspectes transversals del Programa (disseny d’accions, documentació, comunicació, avaluació) i la gestió operativa dels projectes i accions de cada àmbit. Per això, incorpora un equip de 6 persones, que fan d’enllaç entre les responsables d’àmbit i la direcció, amb els equips que desenvolupen els projectes i accions del Programa IntersECCions. Descarregueu l’organigrama aquí. 

Dinàmica per grups: com expliquem el Programa IntersECCions des dels centres educatius?

Recollint la necessitat manifestada en la darrera reunió de direccions sobre reforçar l’alineament d’objectius entre els centres educatius i IntersECCions es proposa una dinàmica per treballar en grup i  posar en comú com cada centre posa en valor la seva vinculació amb el programa. Quins relats, valors i oportunitats ja s’utilitzen i com veuen les potencialitats d’aquesta col·laboració. Com a resultat de les aportacions, fruït de la dinàmica de treball s’han recollit un seguit d’ideees força utilitzades i posades en valor des dels centres educatius. Consulteu-les, en format diagrama, aquí.

Servei Públic, projecte de ciutat. Treball en xarxa, espai de vincle, treball comunitari. Vinculació  a la ciutat , visibilitat a la ciutat del què ocorre al centre, la cultura entra del carrer a l’aula,  la ciutat entra a l’aula, agents de la ciutat dins l’escola. Sistema educatiu inclusiu, equitat, igualtat, compensador de desigualtats.  Innovació pedagògica, expertesa externa entra a l’escola, formació des de la pràctica i el modelatge, incorporació de noves metodologies, transformació de metodologies. Itineraris personalitzats, millora de resultats, èxit escolar, descobriment de talents. Innovació institucional, integrat dintre del PEC, incorporat dintre del PGA i la memòria, canvi sistèmic a l’escola (al claustre, a l’alumne/a).

Línies estratègiques del Programa IntersECCions, curs 2018-2019

La trobada finalitza compartint  amb les direccions quins objectius de desplegament planteja el programa per aquest curs. Es destaquen tres.

  • Consolidació dels projectes de partenariat iniciats el curs anterior: projectes col·laboratius entre centres educatius i un/a agent extern -equipament o entitat cultural-.
  • Desplegament dels projectes en xarxa, sorgits dels laboratoris: Converses literàries; Spring Festival; Remena La Nau; Investiguem i inventem per la sostenibilitat.
  • I en darrer terme, aquest any Interseccions planteja la voluntat de posar en marxa un sistema d’avaluació del Programa

La reunió es tanca posant en comú la manera d’avançar conjuntament en la concreció d’un marc avaluador, acordat entre totes les parts, des d’on es formulin els indicadors i el què es vol avaluar.

2a trobada del curs amb les direccions dels centres educatius participants d’IntersECCions

Compartir

Noticies relacionades

dilluns, 23 novembre, 2020 - 17:00

L’activitat cultural presencial es recupera de forma gradual

Les noves mesures es revisaran quinzenalment i s'ampliaran serveis i...

dilluns, 23 novembre, 2020 - 15:00

La Biblioteca Antonio Martín reprèn els serveis habituals, excepte les activitats presencials

Accés a totes les sales, selecció lliure de materials i ús d’ordinadors, amb...

dijous, 19 novembre, 2020 - 13:45

Celebrat el sorteig del Consell dels Infants del Prat

S'ha fet per via telemàtica i ha servit per renovar el 50 % dels consellers i...