Guia de llenguatge no sexista

Guia de llenguatge no sexista

L’any 2009, l'Ajuntament del Prat va editar una guia de llenguatge no sexista, una acció que es va emmarcar dins dels mandats del Pla Local d'Igualtat d'Oportunitats Dones-Homes 2007-2010 del Prat, en compliment de l'article 14 "Criteris generals d'actuació dels Poders Públics", apartat 11, que contempla "la implantació d'un llenguatge no sexista en l'àmbit administratiu i el seu foment en la totalitat de les relacions socials, culturals i artístiques" en la Llei Orgànica 3/2007 del 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes.

La guia completava el seguit d'accions que van començar amb un curs de llenguatge no sexista impartit per la doctora Eulàlia Lledó, organitzat per l'Ajuntament, i adreçat a la plantilla municipal, l'any 2008. Fruit d'aquest curs es va crear un grup de treball format pel Centre de Normalització Lingüística del Prat, El Prat Ràdio, el departament de Premsa i Comunicació, el de Recursos Humans i la secció d'Igualtat i Ciutadania amb l’objectiu de mantenir la sensibilització envers el tema i fer seguiment, des d’aquesta perspectiva, de totes les comunicacions municipals.

En un primer moment, es va crear un blog en què es recollien les accions realitzades pel Programa de les Dones; així mateix, es van confeccionar bosses de roba amb motius sensibilitzadors presentades a la 6a Trobada de Dones i es va dur a terme l’edició de la mateixa guia.

Documents relacionats

Guia de llenguatge no sexista (pdf - 3839916 bytes)

 

 

Més activitats i projectes

Trobada anual de dones del Prat

Jornada per cohesionar i ampliar l’univers feminista del Prat.

  •