El projecte Comunitats Amables té com a objectiu reforçar i regenerar el teixit comunitari, essent així un espai que faciliti el reforçament dels llaços i les relacions de confiança personals i comunitàries. Alhora, busca potenciar el sentiment de pertinença a la ciutat, posant en valor la mirada amable i acollidora per promoure el benestar de la ciutadania.

  Comunitats Amables és un projecte dinàmic i innovador que promou la participació en el diàleg per aportar respostes a problemàtiques socials vinculades a l'individualisme, la solitud no desitjada i la manera com ens relacionem amb l'espai públic i amb l'entorn. Per assumir aquest repte, creiem que necessitem vincles comunitaris, col·laboratius i solidaris. Per això, aquest projecte té com a objectiu donar protagonisme a la ciutadania d'El Prat reconeixent les seves habilitats per promoure canvis.

  Per tant, es potenciarà el paper actiu de les comunitats veïnals com a possibilitadores de transformacions socials, sent aquestes caixes de ressonància per l’enfortiment de la convivència ciutadana, així com per a la detecció de necessitats tant individuals com col·lectives.

  Per assolir aquests objectius, el projecte es plantejarà des d'una perspectiva multinivell que integrarà diverses fases que anomenem: Sensibilització, Crida a l'acció i Ciutat Amable.

  • Objectiu: donar a conèixer el projecte i convidar les persones i les comunitats veïnals a participar del disseny i implementació de la proposta.
  • Què farem?
   • Campanya de sensibilització / informació.
   • Procés de diàleg i participació ciutadana per reflexionar sobre què és una ciutat amable i quin és el potencial de la ciutadania en la convivència ciutadana.
  • Objectiu: propiciar l'enfortiment dels llaços de confiança entre el veïnat.
  • Què farem?
   • Treballar amb cada comunitat perquè activin el seu potencial transformador.
   • Dissenyar i facilitar trobades de diàleg entre diversos veïns i veïnes en equipaments municipals per fomentar el reconeixement de sabers i la co-creació d'intel·ligència col·lectiva en un marc de diversitat.
  • Objectiu: enfortir el potencial d’el Prat per ser una ciutat amable.
  • Què farem?
   • Activitats comunitàries treballant de manera transversal amb mirada interseccional amb altres serveis públics, el teixit associatiu i comunitari i la ciutadania.

  Agenda


  Carregant activitats...

  Carregant activitat...