Activitats de sensibilització als centres educatius

Buscant activitats...

Activitats de suport als centresAcció tutorial

Assessorament i suport en la gestió de conflictes

Assessorament i suport amb relació a la gestió de conflictes a l’aula, o qualsevol altre espai del centre escolar