Activitats de sensibilització als centres educatius

Buscant activitats...

Activitats de suport als centresAcció tutorial

Assessorament i suport en la gestió de conflictes

Assessorament i suport en relació amb la gestió de conflictes que es puguin detectar a l’aula o en qualsevol altre espai del centre escolar, quan es consideri que per la seva complexitat i/o dimensió tenen projecció comunitària.