Activitats de sensibilització als centres educatius

Buscant activitats...

Activitats de suport als centresAcció tutorial

Assessorament i suport en la gestió dels conflictes 

Assessorament i suport en relació amb la gestió de conflictes que es puguin detectar a l’aula o en qualsevol altre espai del centre escolar, quan es consideri que per la seva complexitat i/o dimensió requereix la intervenció d'un professional extern amb una mirada mediadora.

Com participar-hi. Cal contactar amb la coordinadora dels Serveis de Mediació: Carme Pasalamar