Programa de convivència i civisme

El programa municipal de Convivència i Civisme s'emmarca dins del Pla de Convivència de la ciutat. Té com a principal objectiu fomentar la cohesió social i la bona convivència dins dels espais públics i comuns.

Quines són les seves funcions?

  • Promoure la bona convivència a través del respecte a les persones, la corresponsabilitat vers allò comú i la participació activa a la ciutat.
  • Fomentar la convivència a les comunitats de veïns i veïnes.
  • Conèixer la situació de la convivència a la ciutat a través de l'Observatori de Convivència, que recull dades des de 2014.
  • Impulsar el treball en xarxa a través de la Taula de Convivència, òrgan encarregat de marcar les directrius de la gestió de la convivència ciutadana, generant una pràctica transversal i coherent amb el model de ciutat que es vol fomentar.
  • Facilitar el diàleg entre la ciutadania del Prat davant de situacions que generen malestar.
  • Sensibilitzar a la ciutadania del Prat sobre la gestió positiva del conflicte.

Ordenança de Convivència i Civisme

Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana - 2023 (pdf - 442120 bytes)

Serveis relacionats

Mediació ciutadana i comunitària

Per abordar confidencialment tota mena de conflictes relacionats amb la convivència al...

Mediació reparadora

Per abordar confidencialment tota mena de conflictes relacionats amb la convivència al...