Nous criteris de sega sostenible

Sega sostenible i Biodiversitat. Naturalitzem El Prat

Media Root

Als marges del camí trobaràs una vegetació molt diversa, de floració rica i abundant a la primavera i a la tardor, que s’asseca a l’estiu i es manté verda a l’hivern.

És vital per a molts insectes pol·linitzadors, serveix de refugi per a molts invertebrats que són depredadors naturals de moltes plagues, atreu a ocells i petits rèptils i actua com a connector biològic per a moltes espècies.

Afavorim la biodiversitat perquè no fem servir pesticides i reduïm les segues seguint criteris ambientals.