18è Fòrum de treballs de recerca "Ciutat del Prat"

PRESENTACIÓ

El treball de recerca és una part fonamental del procés de formació de l’alumnat. Durant l’elaboració del TR s’han d’utilitzar diverses habilitats que serviran i seran molt valorades per a futurs estudis o professions. Aquestes experiències de recerca i investigació tot sovint fomenten l’estudi dels interessos i passions de l’alumnat, així com de l’entorn més proper com és El Prat i el seu patrimoni cultural i natural.

Els treballs que tot seguit s’exposen són el fruit d’un procés d’investigació que ha coincidit amb un context molt advers. L’alumnat, els centres educatius i les famílies han hagut d’enfrontar-se als impediments derivats de la pandèmia i les mesures que ha comportat. L’accés a la recerca de camp, a arxius i biblioteques o al propi centre educatiu no ha sigut fàcil en molts períodes d’aquest últim any. L’angoixa, l’aïllament i el dol han estat presents en el dia a dia d’aquests mesos. Evidentment, les autores i els autors dels Treballs de Recerca no han sigut una excepció.

És per això que l’alta qualitat de recerques que s’ha vist en aquesta edició dona encara més valor a la feina feta per tot l’alumnat que ara finalitza el batxillerat, així com la tasca educativa que s’ha dut a terme al Prat i el suport de les famílies i la resta de la comunitat educativa.

Per tots aquests motius volem escoltar la veu dels nois i noies que han dut a terme aquesta re- cerca i així poder saber què han descobert, quina experiència s’emporten i com ha sigut aquest recorregut. Malgrat que les circumstàncies ens facin apropar la seva veu i experiències d’una altra manera i per mitjans telemàtics.

Per segon any consecutiu, i a pesar de les circumstàncies adverses, la publicació que teniu a les mans s’ha dissenyat en la seva totalitat per l’alumnat participant d’acord amb les necessitats i interessos de cada treball. Tot plegat amb la voluntat que la ciutadania del Prat pugui conèixer una mica millor la feina d’estudiants i instituts del Prat.

Aquest any més que mai, volem felicitar l’alumnat que ha aportat i compartit els seus treballs al Fòrum, les famílies pel seu acompanyament afectiu i motivacional, el professorat que s’ha enca- rregat de tutoritzar-los, així com els membres del jurat, que els han llegit i avaluat.

Aquest treball conjunt ha permès dur a terme, per divuitena vegada consecutiva, aquest Fòrum, que es consolida com una activitat de reconeixement a la tasca de la comunitat educativa de la ciutat.

M. Elena Ferreiro Nieto

Directora dels Serveis Territorials d’Educació al Baix Llobregat

Pilar Eslava

Tinenta d'alcalde de l'Àrea d'Educació i Cultura

Treballs destacats pel jurat del 18è Fòrum:

Amb aquest treball, l’autor té com a objectius descobrir el funcionament de les fractals i les diferents propietats matemàtiques associades, aprendre a programar una fractal, aprendre programació orientada a  objectes, ampliar els coneixements matemàtics de l’autor, entre d’altres. També es planteja les següents hipòtesis: 

1. Les fractals i la part de les matemàtiques que es relacionen amb elles tenen un gran

impacte en la societat tot i que no ens n’adonem.

2. La programació té una influència molt gran en les nostres vides, més enllà de la

programació d’una fractal, que potser no és res influent.

Mitjançant el desenvolupament del treball, l’autor considera que demostra les dues hipòtesis, i en quant a la segona, tot i que considera que la programació d’una fractal no és molt rellevant, sí que ho és el codi que hi ha al darrere.   

El jurat destaca la introducció i la part pràctica del treball, ben documentada. També posa en valor la feina de programació de l’autor.

Aquest treball investiga la resolució del cub de Rubik en la menor quantitat de moviments possibles. Per això l’autor compara els dos mètodes més populars emprats en la resolució del cub de Rubik: fer blocs (block building), o fer Domino Reduction, tenint en compte que l’objectiu de l’autor ha sigut trobar la resolució en la menor quantitat de moviments. Un cop desenvolupada la seva investigació, l’autor conclou que el mètode Domino Reduction té una major eficiència respecte al Block Building per a resoldre l’objectiu que s’ha proposat.

Malgrat això, l’autor també considera que el domini de tots els mètodes és necessari per obtenir bons resultats. 

El jurat valora la recerca original, que ensenya tant el funcionament del cub com el món de la competició que ha generat, alhora que s’explica tot plegat des del punt de vista matemàtic. Es destaca que tot i ser una informació complexa, ha estat ben elaborada. L'experiment pràctic és interessant, i resol la hipòtesis plantejada.

L’autor es planteja els següents objectius: aprofundir en l’estudi dels fractals i explicar-ho de la manera més completa i senzilla possible, aprendre a utilitzar el sistema de compilació de textos LaTeX i programar el joc del caos amb Python.

Per tal d’assolir aquests objectius, l’autor s’ha trobat amb diversos obstacles, com la dificultat de trobar informació veraç a Internet i la traducció de certs conceptes específics de la matèria. A pesar dels problemes, considera els objectius assolits. 

El jurat destaca que és un treball ben estructurat i exposat amb rigurositat. Han resultat molt interessants les aplicacions pràctiques dels fractals i les derivacions artístiques. Es valora la programació elaborada per l’autor.

Segons l’autor, l’ús de la tecnologia IoT ha augmentat exponencialment al llarg dels últims cinc anys degut a la seva flexibilitat d’ús i a la baixada de preus que han sofert dispositius com sensors o wearables. L’autor també considera que aquesta tecnologia s’ha estès a diversos sectors. El treball posa la lupa en l’ús de l’Internet of things al sector de la infància, la gent gran i les persones amb malalties. Per això, en la part pràctica l’autor ha desenvolupat un servei amb una arquitectura basada en una Raspberry Pi, amb el programa Node-Red i amb MQTT com a protocol principal per connectar programes i serveis. Aquestes tres funcionalitats desenvolupen sistemes de missatgeria. El destí d’aquests missatges o alertes enviats per aquests sistemes són les aplicacions de missatgeria Telegram, Slack o WhatsApp. L’autor conclou que la tecnologia IoT és i serà molt important i adaptable a qualsevol  entorn, així com els assistents de veu, i considera que les empreses que no les incorporin es quedaran enrere.    

El jurat destaca la consistència, el desenvolupament i la capacitat didàctica del treball, així com la  temàtica actual. Es mostra una feina ingent i  autònoma de l'alumne, desenvolupant un programari i prenent decisions davant dels obstacles. Es valora la vessant social en l’aplicació de la tecnologia IoT.

L’autor investiga la radioactivitat natural, la seva història, les unitats de mesura i les possibles afectacions. En el treball de camp, l’autor ha mesurat la radioactivitat a Catalunya en diferents punts, utilitzant el Geiger counter.  L’autor conclou que l’alçada afecta a la radiació còsmica augmentant el seu valor conforme augmenta l’altura. També conclou que al municipi no hi ha cap font potencial de radiació natural. Per altra banda, l’autor confirma la presència de radioactivitat natural a Collserola.  

El jurat valora l’exposició teòrica ordenada, l’enfocament interessant de la temàtica, l’explicació planera i entenedora d’un tema, a priori complicat i la seriositat del treball de camp. L'autor sap comunicar el seu interès en la matèria, i el jurat vol destacar  el bon  acompanyament del tutor. En definitiva, és un treball molt compensat.

L’autora desenvolupa la seva investigació entorn a la regeneració, entesa com a procés de renovació, restauració i creixement de teixits que fa que els genomes, les cèl·lules, els organismes i els ecosistemes siguin resistents a les fluctuacions naturals o als esdeveniments que causen alteracions o danys.  També exposa quines són les espècies animals amb aquestes capacitats. Finalment, l’autora experimenta entorn a la regeneració dels ulls de la planària en diferents condicions. Amb aquesta experimentació, l’autora conclou que la regeneració de les planàries no es veu afectada per la foscor, però sí per la temperatura. També conclou que, degut a la pigmentació de la Schmidtea mediterrània, l’estudi en la regeneració dels ulls és més pràctic que amb d’altres Schmidtea que també ha experimentat.    

El jurat valora la concreció dels objectius, així com la bona feina argumentativa, a pesar d’haver d’explicar varis conceptes. El jurat destaca la consistència del treball.

Amb aquest treball l’autora analitza cançons que han utilitzat composicions barroques, clàssiques o romàntiques, o que s’han inspirat en aquestes, i en fa una comparació per identificar els elements que s’han conservat i els que han sigut modificats.

En base a la investigació duta a terme, l’autora considera confirmada la seva hipòtesis, provant l’ús actual de la música barroca, clàssica i romàntica, inclús més del que havia esperat. Per tant, conclou que aquesta música segueix sent reeixida i té capacitat de ser “reutilitzada” en una gran varietat de gèneres. L’autora també considera que hi ha tres compositors preponderants en aquesta reutilització: Pachelbel, Beethoven i Bach. Per últim, considera que gràcies a aquestes reutilitzacions, la música clàssica, barroca i romàntica arriba a nou públic. 

El jurat destaca la consistència del treball, i valora molt positivament l’originalitat i qualitat dels annexos, amb la incorporació d’un glossari i un quadern de bitàcola.

Amb aquest treball, l’autora analitza la situació social xinesa dels segles III a.e.c. al XVIII e.c. per determinar quines parts de la col·lecció de contes de Liao Zhai de Pu Songlin són denúncies i crítiques a la situació de decadència que va viure l’autor. 

Mitjançant aquesta investigació, la seva autora considera que ha pogut conèixer el desenvolupament de la societat xinesa en el període estudiat, i ha arribat a la conclusió que el Liao Zhai Zhi Yi de Pu Songling va fer renèixer la literatura de contes clàssics, i a la vegada aconsegueix fer una crítica a la societat en la que va viure, mitjançant elements sobrenaturals com els éssers fantàstics, evitant així la censura. 

El jurat posa en valor l’originalitat de la temàtica i la passió de l'autora. S’investiguen temes força desconeguts i interessants com la influència del budisme, confucianisme i taoisme en l'evolució política i literària de la Xina, i la crítica al fort, complex i corrupte cos administratiu públic de la Xina imperial. El jurat valora la recerca de les il·lustracions. Es valoren les dificultats que s’ha trobat i la voluntat de resoldre-les.

Amb aquest treball l’autora vol analitzar l’evolució de l’ús del català al Prat de Llobregat. Considera que les dades oficials constaten que el castellà s’imposa com a llengua habitual, i el treball analitza els factors que han conformat aquesta realitat. Al llarg del treball s’investiguen les variants socioculturals, històriques i econòmiques del Prat, i s’hi sumen les enquestes i entrevistes fetes per l’autora.    

Finalment conclou que la migració, la identitat nacional o la consciència lingüística són factors determinants en l’estat del català al Prat, tot i que, segons l’autora, l’alt coneixement del català entre els més joves, la immersió lingüística i el treball del sistema educatiu, així com la lluita d’organitzacions del municipi i la consideració entre el jovent del català com a llengua pròpia, inviten a una possible recuperació de parlants del català al Prat.  L’autora transmet la preocupació que sent pel baix ús del català entre els joves 

El jurat destaca l’estructura del treball, així com l’anàlisi que en resulta de les enquestes i les dades exposades. Aquesta investigació invita a la reflexió per part de l’administració. Treball que té com a punts forts l'anàlisi dels efectes demogràfics sobre el català al Prat, així com les polítiques educatives. Manca, però, un anàlisi d'altres factors com els econòmics i els culturals. Hi ha una certa diferència d'objectius entre la part teòrica, centrada a descriure els motius de la situació minoritària del català al Prat, i la part pràctica, centrada en l'ús del català entre els joves. Aquest és el tema que preocupa a l’autora i que sap transmetre. Treball amb una bona anàlisi de les dades obtingudes amb les enquestes. Molt ben estructurat. Un treball que ens ha invitat a la reflexió.

Aquest treball té com a objectiu donar a conèixer la presència de les societats cooperatives i l’economia social al Prat de Llobregat. L’autor també es planteja el futur d’aquestes al municipi. El treball també exposa la relació d’aquest model amb el territori i la societat pratenca, així com amb el govern local. L’autor conclou que per un futur profitós des del punt de vista cooperatiu, s’ha de vèncer el desconeixement, els prejudicis i desconsideracions cap a aquest tipus d’empreses, per tal de poder desenvolupar-se al Prat de Llobregat.

El jurat considera el treball formalment molt ben elaborat, amb bona exposició tant de la legislació, classificació i estructura de l’economia social actual com de les actuacions del govern local, tant per incentivar aquestes societats com per comunicar i fer pedagogia de l'economia social.  Es vol destacar la passió de l’autor envers el tema tractat. 

Finalment el Jurat vol destacar la qualitat de tots els treballs presentats, i agraeix la feina feta per tot l’alumnat, el professorat, els centres educatius i les famílies.

Reportatge del Fòrum de Treballs de Recerca "Ciutat del Prat"