Escola Mare de Déu del Carme (seu 1)

La nostra escola, de titularitat de les Carmelites Missioneres, es dedica a la tasca educativa des de fa més de 110 anys. Som una escola cristiana i catalana, inserida en el seu entorn més proper i sensible amb el més llunyà.

El centre ofereix dues línies des d’educació infantil i garanteix la continuïtat al mateix centre i amb el mateix projecte educatiu fins a la finalització de l’ESO. Estem dividits en dos edificis que formen una única escola. Som un centre concertat amb la Generalitat de Catalunya en el qual les aportacions econòmiques de les famílies són necessàries per complementar la formació de l’alumnat.

Impartim:

 • ESO
Projectes i serveis
 • Servei d’acollida al matí
 • Servei de psicologia i orientació propis
 • Servei de logopèdia
 • Servei de menjador amb cuina pròpia
 • Som un centre innovador amb metodologies d’aprenentatge que tenen l’alumnat com a centre.
 • Som una escola que promou la participació de les famílies.
 • Som una escola compromesa amb el respecte del medi ambient (Escola Verda des de l’any 2005)
 • Som una escola que té en compte les diferències individuals i fomenta el treball cooperatiu. Projecte de cotutories.
 • Som una escola solidària. Desenvolupem projectes solidaris en països en vies de desenvolupament. ONG PROKARDE
 • Activitats complementàries: diferents tallers que complementen els continguts del currículum comú establert.
 • Som una escola plurilingüe. Oferim la llengua anglesa des dels 3 anys i diverses matèries no lingüístiques en anglès. Auxiliar de conversa i estades lingüístiques a l’ESO. Escola participant en el projecte GEP.
 • Aprenentatge de la llengua anglesa amb el mètode AMCO
 • Projecte de treball de les llengües de manera integrada
 • Treball de la lectura amb l’eina PROGRENTIS
 • Projecte Chromebooks 1x 1 a l’ESO
 • Projecte de robòtica a tota l’escola
 • Equip docent: un claustre de professorat estable, qualificat i en contínua renovació pedagògica
 • Activitats extraescolars: àmplia oferta promogudes per l’AMPA
Instal·lacions
 •  Aules àmplies, digitalitzades i amb wifi
 • Aula de psicomotricitat - gimnàs
 • Aules d’informàtica
 • Aula de tecnologia
 • Laboratori de ciències naturals
 • Aula de música i de plàstica
 • Biblioteca
 • Menjador
 • Cuina pròpia
 • Capella
 • Patis
 • Espai cardioprotegit