Consum d'energia i emissions de CO2 als edificis municipals

De total de la despesa energètica de l'àmbit municipal, els equipaments i les dependències municipals emeten el 53 % d'emissions de CO2, seguit de l'enllumenat públic i la flota municipal (dades del PAESC, 2019). Això fa que, per assolir els objectius europeus en matèria de canvi climàtic que va signar el Prat, siguin prioritàries les actuacions de reducció del consum d'energia i de millora de l'eficiència energètica en els equipaments municipals.

Projectes relacionats

Emissions de CO2 a la ciutat

El Prat s’ha compromès a reduir les emissions de CO2 en més d'un 20 % abans del 2020.

Declaració d'Emergència Climàtica

Accedeix al text complet amb totes les propostes de mesures per lluitar contra el canvi...

Instal·lació de plaques fotovoltaiques

Servei d'informació sobre instal·lació, tramitació de permisos i bonificacions.

La Casa de l'Energia

Equipament municipal d'informació i assessorament en matèria d'energia