Esteu aquí

Avís legal i política de privacitat

Avís legal i política de privacitat

 

Titularitat del web

Aquest portal web està registrat a favor de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, amb CIF P0816800G i domicili social a pl. de la Vila, núm. 1, 08820-El Prat de Llobregat (Barcelona), telèfon 93 379 00 50.

 

Continguts del web

La informació que es difon per mitjà d’aquest web és la vigent en el moment que es publica i s’actualitzarà amb la màxima celeritat possible.

L’Ajuntament assumeix, d’acord amb la legislació vigent, la responsabilitat pels continguts d’aquest web que hagin estat elaborats pel mateix Ajuntament. Pel que fa als continguts subministrats per usuaris i tercers, hi són d’aplicació les exclusions de responsabilitat previstes als articles 13 a 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. En particular, pel que fa als continguts enllaçats, s’aplica l’exclusió de responsabilitat de l’article 17 de la llei esmentada.

 

Reutilització

L’Ajuntament del Prat de Llobregat permet la reutilització dels continguts i de les dades, quan no s’indiqui el contrari i sempre que no s’alteri el contingut de la informació, no es desnaturalitzi i s’esmenti la font d’informació. Qualsevol acte de reutilització de la informació continguda en aquest web ha de garantir la protecció del règim de propietat intel·lectual i industrial, i el règim de protecció de dades.

L’Ajuntament no respon del mal ús que els usuaris i usuàries puguin fer dels continguts del web. Tampoc no es fa responsable de les dificultats que hi pugui haver per accedir al portal ni del mal funcionament del web que sigui atribuïble a causes alienes a l’Ajuntament.

No s’autoritza en cap cas, l’ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l’Ajuntament del Prat de Llobregat en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d’identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de l’Ajuntament del Prat de Llobregat i estan protegits per la legislació vigent.

 

Política de privacitat i protecció de dades al web

L'Ajuntament del Prat de Llobregat garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixen són les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullen i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

A cada pàgina on hi ha formularis per recollir dades de caràcter personal s'informa, de manera expressa, de l'existència d'un fitxer de tractament d’aquestes dades, de la finalitat amb què es recullen,  de les persones destinatàries d’aquesta informació, de les possibles cessions de dades, i de la identitat i adreça del responsable del fitxer; així com de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre aquestes dades i la manera d'exercir-los.

Per al tractament de les dades dels menors de catorze anys, es requereix el consentiment dels pares, mares o tutors i es poden demanar les seves dades d'identitat i l’adreça amb l'única finalitat de demanar aquesta autorització.

Les persones que hi estigueu interessades podeu exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició previstos a la Llei 15/1999. Per a l'exercici d'aquests drets, podeu dirigir-vos al responsable d'aquests fitxers:

Ajuntament del Prat de Llobregat
Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)
Pl. de la Vila, núm.1, planta baixa
08820-El Prat de Llobregat

A la pàgina web www.elprat.cat podeu trobar més informació sobre aquest tràmit i descarregar els formularis per exercir aquests drets.
 

 

Galetes

Les galetes (o, en la denominació anglesa, cookies) són fragments d'informació que el servidor web envia al navegador de l'usuari o usuària. El navegador les pot retornar al servidor en accessos posteriors, per tal que aquest pugui recordar paràmetres de la navegació de la persona usuària.

Les galetes poden ser pròpies del web o de tercers que executen continguts a la pàgina que s'està visitant.

Si no desitgeu que es guardin galetes amb informació vostra, podeu modificar la configuració del navegador perquè us avisi quan s'enviïn galetes o perquè les bloquegi totes. També podeu esborrar les que ja s'hagin desat.

Firefox: Preferències > Privadesa > Seguiment: Fes saber als llocs web que no vull que se'm segueixi

Chrome: Menú de Chrome > Configuració > Mostrar opcions avançades > Privacitat > Configuració del contingut > Cookies: Bloqueja cookies de forma predeterminada

Safari: Preferències > Privacitat: Bloqueja cookies

Explorer: Eines > Opcions d'Internet > Privacitat > Configuració: Bloqueja totes les cookies