L'Ajuntament destina 1 milió d'euros anual, fins al 2019, per executar projectes de millora i manteniment de l'espai públic proposat i votat per la ciutadania.

En aquesta legislatura, entre les accions aprovades en l'eix de Participació al PAM 2016 - 2019, l'Ajuntament es va comprometre a dur a terme un pressupost participatiu, és a dir, impulsar un procés de participació ciutadana que ajudi a millorar la ciutat i el seu entorn a partir de les propostes d'inversió que fan els ciutadans i ciutadanes i les entitats del Prat.

Objectiu

Implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre una part dels recursos municipals destinats a la millora de l'espai públic. L'objectiu és que els pratencs i les pratenques puguessin decidir quines eren les seves prioritats, tant en l'entorn més proper al veïnatge, com a tota la ciutat.

  Què és un pressupost participatiu?

  Són un mecanisme que permet la participació directa de la ciutadania en l'elaboració dels pressupostos públics. A través de pressupostos participatius l'Ajuntament pot conèixer de forma directa les necessitats dels veïns i veïnes, així com decidir de forma col·lectiva quines són aquelles inversions prioritàries per millorar la ciutat i el benestar dels seus habitants.

  Aquest pressupost participatiu és un procés de participació ciutadana per millorar l'entorn de la ciutat aportant propostes d'inversió. S'hi destinen un milió d'euros cada any entre el 2017 i el 2019.

  Una inversió és, bàsicament, tot el que l'Ajuntament pot construir o adquirir; és a dir, un bé inventariable que sigui permanent en el temps. Les inversions, per tant, no es refereixen ni a activitats ni a serveis ni a subvencions. Així, per exemple, són inversions, la creació o reparació d'infraestructures o d'espais públics de competència municipal.

  A tall d'exemple, es considera que són inversions:

  • La creació d'insfraestructures: urbanització d'espais, vials, passo a diferent nivell, senyalització viària, mobiliari urbà, enllumenat públic, zones enjardinades, arbres i jardineres, fonts i estanys, clavegueram, etc.
  • La reposició d'infraestructures: adequació de solars, remodelació de vials i de la seva senyalització, reforma d'enllumenat, remodelació de parcs, zones verdes, reforma de fonts i estanys, etc.
  • La reforma o adequació d'espais de titularitat municipal
  • Les aplicacions informàtiques, propietat intel·lectual: desenvolupament d'aplicacions web, etc.

  Per contra, no serien inversions:

  • Les propostes d'inversió sobre terrenys o solars no municipals
  • La reforma o adequació d'espais que són competència d'altres administracions, per exemple, centres de salut, escoles, instituts i residències.
  • Les actuacions en el  transport públic, que no és competència de l'Ajuntament (per exemple, el metro o la Renfe)
  • Les despeses de contractació de personal, professional o empreses
  • La contractació d'empreses o autònoms per a la realització de treballs i serveis
  • La concessió d'ajuts en forma de subvencions, beques o premis a persones físiques o jurídiques

  A continuació, podeu conèixer les inversions previstes per l'Ajuntament a l'entorn urbà.

  Quines han estat les fases del procés?

  El procés es divideix en tres fases:

  • Presentació de propostes: Del 3 de juliol al 15 de setembre de 2017. La inversió màxima per a cada projecte ha estat de 200.00 €.
  • Avaluació tècnica i ciutadana de les propostes (tallers de propostes): Del 15 de setembre al 30 de novembre de 2017. Tote les persones que van fer propostes, han estat convidades a participar en tallers on elaborar-les amb més detall. Una comissió formada per personal tècnic municipal i representants de la ciutadania (associacions de veïns i veïnes, i la Taula d'Accessibilitat) van valorar les propostes presetnades i van excloure les que no complien les condicions previstes a "Les condicions i termes de participació dels Pressupostos participatius"
  • Votació ciutadana de les propostes aprovades: De l'1 al 31 de desembre de 2017. Les propostes que han obtingut una major puntuació, en aquesta fase, han estat les seleccionades, fins a esgotar la disponibilitat econòmica. Podeu veure el resultats en aquest link.
  • Retorn de resultats a la ciutadania: Gener de 2018

  Qui hi ha pogut participar?

  Per a fer propostes d'inversió:

  • Persones empadronades al Prat, a partir de 16 anys
  • Entitats inscrites al Registre d'Entitats del Prat

  Tallers de propostes: Es va convidar a participar totes les persones i entitats que havien fet propostes, calia, per tant, constar com a persona empadronada al Prat i haver complert els 16 anys.

  A les votacions: Totes les votacions han estat a títol individual. Per votar caldia constar com a persona empadronada al Prat i haver complert els 16 anys.

  Com s'hi podia participar?

  S'hi podia participar per tres vies:

  • A través de la plataforma web 
  • Punts d'informació assistida, durant les diferents fases dels pressupostos, a les Cases d'en Puig. Serveis de Ciutadania, a l'OIAC (Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana) i a l'OMISC (Oficina Municipal d'Informació de Sant Cosme)
  • Punts d’informació al carrer.  Diferents dies a diferents carrers i places, durant les diferents fases del procés. Al calendari de l'agenda es poden veure les diferents dates.

  Resultat del procés

  En el període de propostes , es van presentar 529 propostes, aportades per 329 persones a títol individual i 19 entitats de la ciutat.  Un cop estudiades totes les aportacions es van descartar 371 perquè no coplien les condicions establertes a les "Condicions i termes de participació als Pressupostos participatius": la proposta no havia de superar els 200.000 €, havia de ser competència de l'Ajuntament, havia de ser una inversions i que no havia d'estar portant-se a terme. Per conèixer la raó concretar per la qual una proposta va quedar descartada pot trucar al programa municipal de Participació, Convivència i Civisme a les Cases d'en Puig o escriure un mail a participacio@elprat.cat.

  Les 158 propostes restants van ser treballades als tallers participatius, en què van participar 45 persones. En aquests tallers es van agrupar les propostes simialrs i se'n van prioritzar 35 propostes.

  A continuació, durant el mes de desembre, es va realitzar la fase final de votacions, en què van participar 1.073 pratencs i pratenques, majors de 16 anys. Es va votar les 35 propostes presentades, podeu consultar el resultat en aquest link.

  Resultat dels pressupostos participatius, 2017 - 2019


  Carregant activitats...

  Carregant activitat...

  Altres processos participatius

  Decidim els jardins

  Entre tots i totes imaginem la nova plaça de Joan Salvat-Papasseit - Procés finalitzat -

  Festival Jove AltraVeu

  Punt de trobada entorn de l'autoorganització, la implicació i la creativitat.