Programa d'actuació municipal, 2016 - 2019

Des de l’1 fins al 30 d’abril  de 2016, s'ha desenvolupat aquest procés participatiu que ha tingut per objectiu recollir l'opinió de la cituadania sobre el Programa d’Actuació Municipal (PAM) i incorporar-hi propostes de millora.

El Programa d’Actuació Municipal (PAM) és un  document que recull els principals eixos, objectius i accions de l’equip de govern de l’Ajuntament del Prat per al període 2016-2019. S’ha plantejat com un document flexible i obert a la  ciutadania, amb qui l’Ajuntament ha establert un diàleg per millorar, enriquir i adaptar millor el PAM als desitjos i visions que sobre el seu municipi tenen els i les pratenques.

El Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2016-2019 és el document que marca el full de ruta de l’equip de govern per als propers anys. Aquest document està distribuït en cinc eixos:

  • Una ciutat cohesionada, que recull aquelles accions relacionades amb els drets
  • Una ciutat que formi persones millors, centrat en l’educació i la cultura
  • Una ciutat emprenedora, relacionat amb l’economia i l’ocupació
  • Una ciutat sostenible, que inclou accions vinculades al medi ambient
  • Una ciutat participativa, que recull mecanismes per a la transparència i la implicació ciutadana

El procés participatiu s'ha desenvolupat a través de les següents vies: espais de debat als barris, espais de participació al carrer, bústies de suggeriments i un espai web.

Al web pam.elprat.cat, trobareu els documents de treball, les accions que es van desenvolupar durant el procés i el document final.

Contingut relacionat